4 Phương thức xét tuyển vào ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo năm 2020

Phương thức xét tuyển vào ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2020 gồm bốn phương thức.

1- Phương thức 1: Kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020

+ Điều kiện đăng ký:
– Thí sinh tốt nghiệp THPT 2020 hoặc tương đương;
– Thí sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2020 có đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; có kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành đào tạo của trường đạt yêu cầu tiêu chí đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh quy định dự kiến là: tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển phải thỏa mãn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào. Tiêu chí này sẽ được công bố sau khi có điểm thi THPT năm 2020.
– Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
+ Điểm xét tuyển (ĐXT)
Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 + ĐƯT
Trong đó:
+ M1, M2, M3 là điểm thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành do thí sinh đăng ký;
+ Điểm ưu tiên (ĐƯT) = ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng.

Ưu tiên gồm: ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì thí sinh có điểm môn Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

+ Thời gian (dự kiến), hồ sơ đăng ký dự tuyển và quy trình xét tuyển: Gồm có 4 đợt xét tuyển, như sau:
– Đợt 1: theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
– Các đợt còn lại mỗi đợt dự kiến cách nhau 1 tuần.

2- Phương thức 2: Xét học bạ THPT

+ Điều kiện đăng ký:
– Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến 2020.
– Có hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên trong hai năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 THPT.
– Tổng điểm trung bình năm (05) học kỳ (năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển phải đạt 18,00 điểm trở lên.

+ Điểm xét tuyển: là tổng điểm trung bình năm (05) học kỳ (năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành), tính theo công thức:

Trong đó:
– ĐXT: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
– ĐMi: Điểm trung bình năm học kỳ của môn i (không làm tròn), được tính theo công thức:

– ĐƯT: là tổng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

+ Thời gian nhận hồ sơ:
– Đợt 1: 31/5 – 15/6/2020;
– Đợt 2 (bổ sung đợt 1): 16/6 – 30/6/2020;
– Đợt 3 (bổ sung đợt 2): 01/7 – 15/72020;
– Đợt 4 (bổ sung đợt 3): 16/7 – 31/7/2020;
– Đợt 5 (bổ sung đợt 4): 01/8 – 15/8/2020;
– Đợt 6 (bổ sung đợt 5): 16/8 – 31/8/2020;
– Đợt 7 (bổ sung đợt 6): 01/9 – 15/9/2020;
– Đợt 8 (bổ sung đợt 7): 16/9 – 30/9/2020;

Lưu ý: Không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
+ Nơi nhận hồ sơ: ( thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về):

Hội đồng tuyển sinh – Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM
 Địa chỉ: 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM
 Số điện thoại: 028. 39916415

3- Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

+ Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
– Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM giữa tháng 8 năm 2020.
+ Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM (theo thang điểm) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.
+ Thời gian nhận hồ sơ:

Sau khi có kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực giữa tháng 8 năm 2020

Lưu ý: Không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Phiếu đăng ký xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Tài nguyên và môi
trường Tp. Hồ Chí Minh.
– Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của
Đại học Quốc gia TP.HCM.
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
+Nơi nhận hồ sơ: (thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh):

Hội đồng tuyển sinh – Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM
Địa chỉ: 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM

 Số điện thoại: 028. 39916415

4- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 của Bộ GD&ĐT 
+ Chỉ tiêu (dự kiến): 1,5% tổng chỉ tiêu của từng ngành/nhóm ngành.
+ Điều kiện, thời gian xét tuyển: theo kế hoạch tuyển sinh chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2019.
+ Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển về các Sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT.