Danh sách SV Khóa 1 đăng ký ĐATN ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo

Khoa quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo gửi đến các bạn sinh viên danh sách làm đồ án đợt 2 kèm GVHD Khoa phân công:

Hạn cuối nộp lại đề cương chi tiết cho khoa là 16:00 ngày 7/9/2020.