Buổi bảo vệ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP khóa 01 Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo đối với lớp 05 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo (Khóa 01). Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo đã tổ chức Hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp cho lớp 05 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo vào 7:00 – 12:00 giờ ngày 12/8/2020 tại phòng A401 và A402 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình).

Phòng 401 gồm các hội đồng 1, 2 và 3:
Hội đồng 1:
+ Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Kim Lợi
+ Thư ký : TS. Lê Thị Kim Thoa
+ Ủy Viên : PGS. TS. Đào Nguyên Khôi
Hội đồng 2:
+ Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Kim Lợi
+ Thư ký : TS. Đinh Ngọc Huy
+ Ủy Viên : PGS. TS. Đào Nguyên Khôi
Hội đồng 3:
+ Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Kim Lợi
+ Thư ký : TS. Đinh Ngọc Huy
+ Ủy Viên : TS. Nguyễn Thụy Hằng

Phòng 402 gồm các hội đồng 4, 5 và 6:
Hội đồng 4:
+ Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng
+ Thư ký : TS. Đinh Ngọc Huy
+ Ủy Viên : TS. Nguyễn Thụy Hằng
Hội đồng 5:
+ Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng
+ Thư ký : TS. Đinh Ngọc Huy
+ Ủy Viên : TS. Dương Thị Thúy Nga
Hội đồng 6:
+ Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng
+ Thư ký : TS. Lê Thị Kim Thoa
+ Ủy Viên : TS. Dương Thị Thúy Nga

Các Thầy Cô trong Hội đồng 4

Các Thầy Cô trong Hội đồng 1
Danh sách và thời gian báo cáo của hội đồng 1 – 2 – 3

Danh sách và thời gian báo cáo của hội đồng 4 – 5 – 6

Với sự hỗ trợ của các Thầy Cô giáo hướng dẫn, sự nỗ lực của các bạn sinh viên và sự đông viên ủng hộ của tất cả các Thầy Cô, các bạn và các em khóa dưới, buổi bảo vệ Đồ Án tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp và đạt được kết quả như mong đợi.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp:

Thầy Cô và các bạn sinh viên chụp hình kỷ niệm sau buổi bảo vệ
Phần trình bày của sinh viên Phạm Duy Quảng

Phần trình bày của sinh viên Phùng Bích Quyên

Phần trình bày của sinh viên Nguyễn Thị Giang

Phần trình bày của sinh viên Lê Thị Vũ Xuân

Phần trình bày của sinh viên Đỗ Vĩnh Nguyên
Giáo viên phản biện nhận xét

GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng hỏi và nhận xét bài trình bày của sinh viên, Thầy cũng đưa ra một số góp ý cho sinh viên hoàn thiện chỉnh sửa bài sau buổi bảo vệ
Thầy Nguyễn Văn Tín nhận xét góp ý bài trình bày của sinh viên
GS.TS. Nguyễn Kim Lợi góp ý về bài trình bày của sinh viên Thiệu Hoàng Bửu
TS. Lê Thị Kim Thoa đọc một số nhận xét góp ý của hội đồng cho bài báo cáo của sinh viên
TS Dương Thị Thúy Nga cũng có vài góp ý cho sinh viên hoàn thiên chỉnh sửa bài

Chúc các em thành công trên chặng đường phía trước!