Thời khóa biểu Học kỳ 3, năm học 2020/2021 lớp 08-ĐH-QLBĐ

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo thời khóa biểu chính thức cho các sinh viên lớp 08-ĐH-QLBĐ Học kỳ 1, năm học 2020/2021 như sau:

Các em theo dõi kỹ thời khóa biểu và lên lớp đúng giờ.

Chúc các em năm học mới thành công hơn nữa!