Thông báo về việc nộp đề tài dự thi Nghiên cứu Khoa học sinh viên Eureka 2020

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo đến các nhóm nghiên cứu về thể lệ nộp đề tài chương trình Nghiên cứu khoa học sinh viên Eureka 2020 như sau (chi tiết xin mời xem file đính kèm):

  1. Thời gian nộp hồ sơ: từ 01.09 đến hết ngày 25.09.2020
  2. Nhóm nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn (GVHD) hoàn thành hồ sơ theo quy định (mẫu và format được hướng dẫn như trong file đính kèm thông báo) và đưa xuống Phòng Khoa học công nghệ xác nhận (gặp PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân) và đóng dấu. 
  3. Nhóm nghiên cứu và GVHD nộp hồ sơ  đề tài tham dự trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). (SĐT: 028.38.233.363, 028.38.230.780)

Chi tiết thông báo và các mẫu hồ sơ đính kèm:

Ke hoach Eureka 2020 final (1)

The le Eureka 2020 final (2)

Thông báo số 1 eureka 2020

Trân trọng thông báo./.