Đăng ký tham gia khoá tập huấn Chỉ số Sức khỏe Rừng ngập mặn

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khu vực về sức khỏe hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển (RTRC-MarBEST) tổ chức khóa đào tạo quốc tế về chỉ số sức khỏe rừng ngập mặn – International Training Course on Mangrove Health Index – Regional Training and Research Center on Marine Biodiversity and Ecosystem Health (RTRC-MarBEST)

Đối tượng tham gia – Requirements for applicants:
– Các nhà nghiên cứu trẻ không quá 35 tuổi
– Trình độ chuyên môn liên quan đến bảo tồn rừng ngập mặn, sinh học và / hoặc sinh thái.

Thời gian tổ chức khóa học- Training Date:  16-21 tháng 11 năm 2020

Địa điểm- location: trực tuyến- online

Thời gian nộp đăng ký- form submission: từ 20/09/2020 đến 5/10/2020 

Ngôn ngữ giảng dạy- language used for teaching: tiếng Anh- English 

Mẫu đăng ký khóa học- Application Form: tải tại đây 

Chi tiết về khóa học xem tại đây – Details of the course can be found here