Hướng dẫn quy trình thực tập tốt nghiệp

Bước 1: Sinh viên (SV) tìm hiểu các cơ quan/ đơn vị (địa chỉ, quy mô…) mà mình dự định xin thực tập. Xác định nội dung thực tập kỳ vọng.

Bước 2: Sinh viên đến

 1. Phòng công tác sinh viên để xin giấy giới thiệu của trường
 2. Văn Phòng Khoa để nhận Công văn giới thiệu của Khoa
 3. Vào Website Khoa xem hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp (TTTN)
 4. Tải các Mẫu TTTN theo từng thời điểm qui định

Bước 3: Sinh viên đến các cơ quan/ đơn vị để liên hệ, xin thực tập:

 1. Sinh viên đến bộ phận bảo vệ của cơ quan/ đơn vị, tự giới thiệu và xin hướng dẫn đến phòng nhân sự/ hành chính để xin thực tập.
 2. Sau khi được hướng dẫn đến phòng nhân sự, sinh viên trình giấy xác nhận sinh viên, giấy giới thiệu đi thực tập cho cán bộ của cơ quan/ đơn vị. Tự giới thiệu và trình bày nguyện vọng được thực tập tại cơ quan/ đơn vị.
 3. Trường hợp 1: nếu cơ quan/ đơn vị đồng ý cho sinh viên thực tập
 4. SV nên xác định lại thời gian chính thức bắt đầu và kết thúc thực tập, những nội quy thực tập (trang phục, giờ .). Xem Quy trình thực hiện TTTN.
 5. SV hỏi nhân viên tại cơ quan/ đơn vị xem nên gửi bảng nhận xét thực tập tại Phòng nhân sự hay nộp cho trưởng bộ phận điều hành nơi mình thực tập.
 • Cảm ơn và hỏi xem ngày đầu tiên thực tập sẽ đến gặp và liên hệ với ai (nên đến đúng giờ hẹn và trang phục theo qui định).
 1. Trường hợp 2: nếu tại cơ quan/ đơn vị không đồng ý cho sinh viên thực tập.
 2. SV xin nhận lại giấy giới thiệu của trường, Công văn giới thiệu của Khoa.
 3. Cảm ơn và ra về, tiếp tục lặp lại quy trình này tại những tại cơ quan/ đơn vị khác.

Bước 4: Sau khi tìm được nơi thực tập, SV phải liên hệ với CBHD tại cơ quan/đơn vị trình bày về nội dung dự kiến thực tập, trao đổi với CBHD để thống nhất chủ đề thực tập. SV đến Văn phòng Khoa nộp phiếu đăng ký chủ đề thực tập: nơi thực tập, tên cán bộ hướng dẫn (CBHD), số điện thoại, email của CBHD để giáo viên hướng dẫn (GVHD) lên danh sách và theo dõi quá trình SV đi TTTN.

Bước 5: SV làm việc với CBHD và GVHD để hoàn thành đề cương TTTN, nộp về Khoa theo thời gian qui định.

Bước 6: Trong thời gian thực tập, SV phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của cơ quan/ đơn vị đến thực tập, viết nhật ký thực tập, báo cáo tiến độ và viết báo cáo thực tập theo mẫu qui định của Khoa.

Bước 7: Khi thời gian thực tập sắp kết thúc, SV cần đưa phiếu nhận xét đánh giá  cho CBHD và đóng mộc của đơn vị để SV có thể nhận được bảng đánh giá nhận xét ngay sau khi thực tập xong, tránh việc chờ đợi, làm trễ hạn nộp báo cáo tại Khoa.

Bước 8: Thời gian nộp báo cáo thực tập: SV nộp báo cáo theo đúng thời gian quy định. Những trường hợp nộp trễ sẽ bị trừ 20% điểm.

Bước 9: SV nộp báo cáo thực tập bản giấy và bản điện tử (phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực tập của CBHD và GVHD, nhật ký thực tập được đóng vào báo cáo TTTN theo mẫu qui định) gửi về VPK cho cô Thu theo địa chỉ: ntqthu@hcmunre.edu.vn. Đối với những báo cáo không có phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực tập, nhật ký thực tập sẽ không được công nhận.

LƯU Ý:

 1. Đối với những SV không tự tìm được nơi thực tập, Khoa sẽ liên hệ và chỉ định nơi thực tập với điều kiện:
 2. SV đăng ký vào danh sách tại văn phòng Khoa theo đúng thời gian quy định.
 3. Trong thời gian chờ Khoa sắp xếp lịch thực tập, SV không được tự ý rút tên ra khỏi danh sách và tự tìm nơi thực tập, mọi sự thay đổi phải thông qua GVHD thực tập để giải quyết, nếu vi phạm, sinh viên sẽ bị trừ 1 điểm vào báo cáo thực tập.
 4. Trong thời gian thực tập và tiến hành làm báo cáo thực tập, SV có nhiệm vụ thường xuyên liên lạc với GVHD tại Khoa để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.