Danh sách Tân sinh viên Khóa 5, Niên học 2020 – 2024

Chào mừng Tân sinh viên Khóa 3 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo.

Niên học 2018 – 2022, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo đã tuyển chọn được 02 thí sinh vào ngành với danh sách đính kèm.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp: Thầy Nguyễn Văn Tín

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 09 ĐH_QLBĐ

(Kèm theo Quyết định số 1073/QĐTĐHTPHCM ngày 03 tháng 12 năm 2020)

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú
1 Trần Công Khôi Lớp trưởng 0334206948  
2 Nguyễn Phạm Minh Đô Lớp phó 0702453593