KHẢO SÁT GHI NHẬN THÔNG TIN SỨC KHỎE HỌC VIÊN, SINH VIÊN

Nhằm góp phần chung tay cùng toàn xã hội phòng, chống và đẩy lùi dịch COVID – 19, đồng thời đảm bảo an toàn cho toàn Trường khi các bạn Sinh viên quay trở lại Trường học tập (theo Thông báo 124/TB-TĐHTPHCM ngày 25/02/2021), Nhà trường tổ chức khảo sát, ghi nhận thông tin phản hồi từ Quý Thầy cô/các bạn SV của Nhà trường để có các phương án chủ động trong công tác tổ chức hoạt động đào tạo tại Trường theo đường Link sau:

https://bitly.com.vn/gp772w

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceE_ElQchCPDL1wdOQImWGU07MsyJjy7inZ1aYJJtHozpsKw/viewform

Chú ý, đây là việc kê khai bắt buộc đối với tất cả sinh viên quay trở lại học tập tại Trường.

Trân trọng./.