Thông báo về việc học tập trung trở lại hệ đào tạo chính quy

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo tới toàn thể sinh viên về việc học tập trung trở lại sau kỳ nghỉ phòng dịch Covid-19.

Theo thông báo toàn thể sinh viên các hệ đào tạo sẽ học tập trung trở lại tại Trường từ ngày 1/3 theo thời khóa biểu và kế hoạch đào tạo. Riêng đối với sinh viên khóa 09 sẽ tổ chức kỳ thi Học phần từ 08/3 đến 19/3/2021. 
Tất cả sinh viên tới trường phải đảm bảo quy định phòng dịch và kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế (nếu có).

Thông báo cụ thể mời các em xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

124 Vv học viên và sinh viên đi học tập trung trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19