Thông báo về việc nộp chứng chỉ/ chứng nhận Tin học và Tiếng anh để xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học Khóa 2, lớp 06 hệ chính quy

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo tới toàn thể sinh viên về việc nộp chứng chỉ/ chứng nhận Tin học và Tiếng anh để xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học Khóa 06 hệ chính quy.

Thông báo cụ thể mời các em xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.