TB 139 Vv xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

TB 139 Vv xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021.

Thông tin trong file đính kèm.

Trân trọng./.