Bảo vệ đề cương đồ án tốt nghiệp khóa 2, lớp-06 lần 1

Vào 14h00 – 17h00 ngày 18/03/2021, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương đồ án tốt nghiệp cho các em sinh viên lớp 06 QLBĐ, Khóa 02 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo.

Buổi bảo vệ đề cương đồ án tốt nghiệp đã được diễn ra với những bài báo cáo của 18 bạn sinh viên, chia thành 02 Hội đồng :

+ Hội đồng 1:

Chủ tịch: TS. Lê Thị Kim Thoa
Thư ký: ThS. Nguyễn Văn Tín
Ủy viên: ThS. Huỳnh Yến Nhi
Ủy viên: TS. Đinh Ngọc Huy

+ Hội đồng 2:

Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng
Thư ký: Phùng Thị Mỹ Diễm
Ủy viên: ThS. Trần Thị Kim
Ủy viên: ThS. Ngô Nam Thịnh

Các đề tài tham gia báo cáo:

+ Báo cáo tại Hội đồng 1:

STT MSSV Sinh viên thực hiện Lớp Tên đề tài
1 0650130004 Nguyễn Thị Phương Đoan 06ĐHQLBĐ Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động đất nuôi trồng thủy sản huyện Bình Đại tỉnh Bến tre giai đoạn 2010 – 2020
2 0550130008 Nguyễn Thụy Vĩ Hân 06ĐHQLBĐ Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS giám sát biến động đường bờ biển đồng bằng Sông Cửu Long
3 0650130007 Nguyễn Thị Thúy Ly 06ĐHQLBĐ Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang năm 2000 – 2020
4 0650130009 Nguyễn Thị Thúy Nga 06ĐHQLBĐ Nghiên cứu và đánh giá biến động rừng ngập mặn huyện Cần Giờ 2010 – 2019
5 0650130011 Nguyễn Thị Thanh Nhã 06ĐHQLBĐ Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động rừng ngập mặn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014 – 2020
6 0650130012 Nguyễn Văn Nhàn 06ĐHQLBĐ Đánh giá hiện trạng môi trường nuôi tôm huyện Cần Giờ
7 0650130014 Trần Hữu Châu Pha 06ĐHQLBĐ Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt lưu vực sông Sài Gòn
8 0650130022 Lê Huyền Trân 06ĐHQLBĐ Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá diễn biến xói lở bồi tụ khu vực bờ biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010 – 2020
9 0650130023 Lê Đào Anh Trung 06ĐHQLBĐ Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau

+ Báo cáo tại Hội đông 2:

STT MSSV Sinh viên thực hiện Lớp Tên đề tài
1 0650130008 Đỗ Thị Diễm My 06ĐHQLBĐ Đánh giá ảnh hưởng của Thủy Triều đến khu vực nội đồng sông Sài Gòn sau khi có công trình ngăn triều bằng mô hình tóan
2 0650130010 Hồ Thị Hồng Ngọc 06ĐHQLBĐ Đánh giá rủi ro môi trường vùng cửa sông Sòai Rạp
3 0650130013 Bùi Bảo Nhi 06ĐHQLBĐ Ứng dụng phần mềm UTIDE dự báo mực nước triều năm 2021 khu vực ven biển Nam Bộ
4 0650130015 Nhâm Tú Quyên 06ĐHQLBĐ Nghiên cứu tính tóan năng lượng sóng và đánh giá tiềm năng phát triển năng lượn tái tạo sóng từ Bình Thuận đến Cà Mau
5 0650130016 Nguyễn Ngọc Mỹ Tâm 06ĐHQLBĐ Ứng dụng mô hình MIKE 21 tính toán dòng chảy ven bờ khu vực tỉnh Sóc Trăng
6 0650130018 Trần Anh Thư 06ĐHQLBĐ Đánh giá độ mặn trong đất của đất nông nghiệp trồng cây ăn trái tại huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 -2020 và đề xuất giải pháp
7 0650130019 Trần Thủy Tiên 06ĐHQLBĐ Nghiên cứu chế độ thủy động lực vùng ven bờ tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình MIKE 21/3 FM COUPLE
8 0650130024 Hòang Thúy Vân 06ĐHQLBĐ Ứng dụng Telemac tính tóan dòng chảy ven bờ ở cửa sông Hậu
9 0550130031 Lê Thị Hồng Thủy 05ĐHQLBĐ Nghiên cứu tính tóan dòng chảy khu vực cửa sông cổ chiên bằng mô hình MIKE 21 FM

Trải qua một ngày làm việc, Hội đồng đã có những góp ý cho các bạn sinh viên hoàn thiện lại đề cương để chuẩn bị tiến hành làm đồ án tốt nghiệp, nhìn chung các bạn sinh viên đã thể hiện tinh thần nghiêm túc trong công việc, biết lắng nghe và tiếp thu. 

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ: