THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020 -2021

Khoa Thông báo về việc đăng ký tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021 trong file đính kèm.

Trân trọng./.