Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ĐHCQ đợt 2 năm học 2020-2021

Khoa thông báo về thời gian, địa điểm, thông tin Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ĐHCQ đợt 2 năm học 2020-2021trong file đính kèm.

Trân trọng./.