QĐ về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021

Khoa thông báo QĐ số 362/QĐ – TĐHTPHCM về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ II năm học 2020 – 2021 như trong file đính kèm.

Trân trọng./.