Thực tập Hải dương học đại cương và nhận thức sinh thái ngành Quản lý tài nguyên biển và hải đảo

Từ ngày ngày 22/4 đến ngày 27/04 năm 2021, Khoa Quản lý tài nguyên biển và hải đảo đã tổ chức chương trình “Thực tập thực tế chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo” dành cho các sinh viên lớp 06 QLBĐ, 07 QLBĐ, và 08 QLBĐ  ngành Quản lý tài nguyên biển và hải đảo tại Tp. Nha Trang. Chuyến đi tham quan nhận thức thực tế đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn thể các bạn sinh viên các khóa cùng với 06 cán bộ giảng viên hướng dẫn.

Nội dung thực tập gồm 2 phần chính:

  • Thực tập Hải dương học đại cương, các Sinh viên được trực tiếp đo đạc các thiết bị đo Sóng, Dòng chảy, độ mặn, các yếu tố hí tượng (nhiệt độ, gió) phân tích sinh hóa tại Đầm Nha Phu, Nha Trang.
  • Tham quan nhận thực sinh thái tại đầm Nha Phu: Tham quan các hệ sinh thái San hô, Cỏ biển, Rong biển, Rừng ngập mặn, lấy các mẫu sinh thái.
  • Phân tích các số liệu đo đạc, các mẫu sinh thái tại Viện Hải dương học Nha Trang.
  • Sau đợt thực tập các em sinh viên đã thu được nhiều kiến thức thực tế bổ ích. 
  • Dưới đây là một số hình ảnh chuyến thực tập.