Thông báo về việc sinh viên các khóa còn nợ học phí

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo thông báo về việc sinh viên các khóa còn nợ học phí như file đính kèm.

Sinh viên nhanh chóng hoàn thành việc đóng tiền học phí để khoa lập danh sách thi. Những sinh viên không đóng tiền học phí sẽ không có tên trong danh sách thi cuối học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.