Điều chỉnh kế hoạch học tập và đào tạo Học kỳ 1 năm 2021-2022

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch Covid – 19, thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch, Nhà Trường thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo, các hoạt động giảng dạy đại học của Trường.

Riêng với sinh viên khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo có lịch cụ thể như sau:

  • Lịch báo cáo Đồ án tốt nghiệp: đầu tuần tháng 9 (dự kiến 3/9)
  • Lịch báo cáo TT thực tế: tuần thứ 4 tháng 8 (dự kiến 27/8)
  • Lịch nhập học chính thức: 23/8