Thông báo về việc triển khai hộp thư điện tử dành cho sinh viên

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã tạo hộp thư điện tử cho tất cả sinh viên đại học hệ chính quy. 

Mọi chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm:

375 triển khai hộp thư điện tử dành cho sinh viên

463 ban hành Nội quy sử dụng hộp thư điện tử sinh viên