Học bổng bậc Thạc sỹ tại Korea University

– Bậc học: thạc sĩ
– Học bổng:
NIIED Scholarships (HB chính phủ): học phí + sinh hoạt phí. Đối tượng: SV có điểm số ở trường đại học trước đó nằm trong top 20% xuất sắc nhất
Pony Chung KU GSIS Invitation Scholarships for Vietnam Students: học phí + sinh hoạt phí + vé máy bay + một số phí khác