Khóa học tiếng Trung cơ bản miễn phí

Khoá học sẽ nhấn mạnh vào các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản cho cuộc sống hàng ngày ở các quốc gia sử dụng tiếng quan thoại. Khóa học này phù hợp với những ai có mong muốn học tiếng Trung, đặc biệt nếu bạn muốn học tập và làm việc tại các nước nói tiếng quan thoại. Đây cũng là một bước đệm tốt trước khi Schofan nhà mình tham gia kì thi năng lực chuẩn hóa HSK.
? Khóa học này bao gồm các phần:
+ Các cuộc hội thoại (được dạy qua phiên âm)
+ Các bài tập nghe toàn diện (trong các tình huống đời thực)
+ Chữ cái tiếng Trung (thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày)
+ Các bài hát tiếng quan thoại
+ Các mẹo tự học
FYI thêm: Khóa học thiên về sử dụng phiên âm, hệ thống tiêu chuẩn trong việc chuyển hóa tiếng trung sang ký tự latin, để người học dễ hiểu và học ngôn ngữ này hơn.
? Thời gian: 2 – 3 tiếng/ tuần
? Ngôn ngữ: tiếng Anh
? Giảng viên: Xia Ding, Xiaoning Wang, Li Lu và Yuan Li