Thông báo 670 Về thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ hè 2020-2021 cho hệ ĐH chính quy và hệ VHVL

Nhà trường thông báo thời gian thi kết thúc học phần như sau:

Chi tiết xem tại: 

670 TB Về thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ hè 2020-2021 chọ hệ ĐH chính quy và hệ VHVL