Hội thảo Tập huấn về Hệ thống đào tạo trực tuyến

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM (HCMUNRE) sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến 2 ngày nhằm tập huấn cho giảng viên làm quen với hệ thống đào tạo trực tuyến.

Tên hội thảo: Learning Managment system Training 
Hình thức: trực tuyến (Google Meet)
Đối tượng tham gia: giảng viên các trường thành viên của dự án MARE
Lecturers: Dr. Le Thi Kim Thoa, HCMUNRE
                Mr. Veljo Kabin, Estonian University of Life Sciences
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Đăng ký tham dự hội thảo
Chương trình hội thảo