Thông báo của Nhà trường về việc điều chỉnh thời gian nhập học dành cho sinh viên trúng tuyển đợt 1 và 2 căn cứ kết quả học tập bậc THPT và các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập học

Thời gian nhập học kéo dài đến hết 20/08/2021. Mọi thông tin chi tiết xem tại:

Thông báo điều chỉnh thời gian nhập học