Thông báo mức thu học phí và thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 sinh viên khóa 07, 08, 09

Khoa thông báo mức thu học phí và thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 sinh viên khóa 07, 08, 09 như file đính kèm.

Trân trọng./.