Thông báo về việc sinh viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí theo quy định

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả sinh viên đại học chính quy và hệ vừa làm vừa học thực hiện nghĩa vụ học phí cho Nhà trường, nội dung cụ thể như sau:
1. Học phí năm học 2021-2022
– Sinh viên khóa 07, 08, 09 ĐHCQ thực hiện nộp học phí HKI năm học 2021-2022 theo Thông báo số 759/TB-TĐHTPHCM ngày 06/09/2021
– Thời gian nộp học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2021
2. Các khoản nợ học phí theo quy định từ năm học 2020-2021 trở về trước:
– Sinh viên các khóa ĐHCQ và hệ VLVH còn nợ học phí từ 01 học kì trở lên khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí trước ngày 30/9/2021.
– Sau ngày 30/9/2021, sẽ bị xử lí theo quy chế học vụ và các quy định khác của Nhà trường như: Không công nhận kết quả học tập đã nợ học phí; Không được đăng kí các môn học của học kì tiếp theo cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo quy định; Thôi học tạm thời hoặc vĩnh viễn,….tùy trường hợp cụ thể sẽ được áp dụng.
– Mọi thắc mắc về học phí, sih viên liên hệ cô Mai Thị Lệ – Phòng Kế hoạch – Tài chính, SĐT: 0983 978 974 để được hướng dẫn.
Thông tin chi tiết: