Thông tin về việc triển khai thực hiện sử dụng Hộp thư điện tử (Gmail sinh viên) và Cổng thông tin sinh viên

╔══════════════════╗
💐𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐓𝐑𝐎̣𝐍𝐆💐
╚══════════════════╝
Thông tin về việc triển khai thực hiện sử dụng Hộp thư điện tử (Gmail sinh viên) và Cổng thông tin sinh viên của Trường như sau:
𝟭. 𝗛𝗼̣̂𝗽 𝘁𝗵𝘂̛ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛̉
– Mỗi sinh viên trong thời gian học tại trường sẽ được cấp một tài khoản gmail sinh viên có dạng:
<𝗺𝗮̃ 𝘀𝗼̂́ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻>@𝘀𝘃.𝗵𝗰𝗺𝘂𝗻𝗿𝗲.𝗲𝗱𝘂.𝘃𝗻.
– Sinh viên phải có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và khai thác, sử dụng đúng mục đích học tập.
𝟮.𝗖𝗼̂̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 (𝗾𝘂𝗮𝗻𝗹𝘆.𝗵𝗰𝗺𝘂𝗻𝗿𝗲.𝗲𝗱𝘂.𝘃𝗻)
Nhà trường xây dựng Cổng thông tin sinh viên với địa chỉ: quanly.hcmunre.edu.vn; Để sử dụng, sinh viên thực hiện đăng nhập qua đường link: quanly.hcmunre.edu.vn bằng cách sử dụng Gmail sinh viên.
𝟯. 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗸𝘆̃ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝗚𝗺𝗮𝗶𝗹 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗖𝗼̂̉𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻:
– Điện thoại: (028) 399 15 214
– Thư điện tử: admin@sv.hcmunre.edu.vn
—————————————————————