Thông báo về việc tổ chức thi học phần bằng hình thức thi trực tuyến

Sinh viên tìm hiểu Quy định về việc tổ chức kỳ thi theo đường link: http://www.hcmunre.edu.vn/…/quyet-inh-vv-ban-hanh-quy…
Có vấn đề gì chưa rõ, SV liên hệ với Phòng Khảo thí Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra Giáo dục theo số điện thoại hotline 0769.69.1375 để được hỗ trợ