Dự báo mực nước triều khu vực Nam Bộ – từ 0h00 08/12/2021 đến 23h 00 14/12/2021

Bản tin dự báo Thủy triều khu vực Nam Bộ là sản phẩm của Đề tài nguyên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo. Đề tài “Ứng dụng phần mềm UNITE trong quản lí mực nước triều ở khu vực Nam Bộ”. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Thị Ngọc Diệu, Bùi Kiến Quốc GVHD: ThS. Nguyễn Văn Tín.

Sản phẩm của đề tài là các bản tin dự báo Thủy triều hàng tuần tại các trạm đo mực nước ven biển ở Nam Bộ phục vục công tác cảnh báo, dự báo ngập và các hoạt động khác ở Nam Bộ.

Chi tiết số liệu dự báo theo giờ: Mực nước T12 từ 8 đến 14 năm 2021

Tên Trạm

Thông tin thủy triều

 

 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

8/12

9/12

10/12

11/12

12/12

13/12

14/12

 

Nước lớn

Hmax(m)

1.38

1.24

1.16

1.13

1.12

1.11

1.11

Vàm Kênh

 

Time_max

3h00

19h00

20h00

21h00

22h00

23h00

23h00

 

Nước rồng

Hmin (m)

-2.01

-1.83

-1.56

-1.22

-0.86

-0.53

-0.67

 

 

Time_min

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

6h00

 

Nước lớn

Hmax(m)

1.16

0.98

0.92

0.90

0.89

0.87

0.88

Vũng Tàu

 

Time_max

3h00

19h00

20h00

21h00

22h00

22h00

23h00

 

Nước rồng

Hmin (m)

-2.43

-2.15

-1.79

-1.40

-1.02

-0.67

-0.74

 

 

Time_min

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

5h00

 

Nước lớn

Hmax(m)

2.09

1.79

1.65

1.62

1.61

1.64

1.59

Trần Đề

 

Time_max

  4h00

5h00

21h00

22h00

23h00

23h00

23h00

 

Nước rồng

Hmin (m)

-1.69

-1.51

-1.31

-1.01

-0.64

-0.27

-0.37

 

 

Time_min

13h00

14h00

14h00

15h00

16h00

17h00

7h00

 

Nước lớn

Hmax(m)

0.94

0.88

0.80

0.69

0.56

0.56

0.61

Sông Đốc

 

Time_max

5h00

6h00

6h00

7h00

7h00

1h00

1h00

 

Nước rồng

Hmin (m)

0.02

0.02

0.02

0.04

0.08

0.13

0.19

 

 

Time_min

14h00

14h00

15h00

16h00

16h00

17h00

17h00

 

Nước lớn

Hmax(m)

0.79

0.74

0.65

0.53

0.39

0.27

0.30

Rạch Gía

 

Time_max

6h00

7h00

8h00

9h00

10h00

23h00

1h00

 

Nước rồng

Hmin (m)

-0.18

-0.13

-0.11

-0.09

-0.08

-0.07

-0.07

 

 

Time_min

23h00

0h00

16h00

16h00

17h00

17h00

17h00

 

Nước lớn

Hmax(m)

1.56

1.34

1.27

1.25

1.26

1.26

1.27

An Thuận

 

Time_max

3h00

4h00

20h00

21h00

22h00

23h00

23h00

 

Nước rồng

Hmin (m)

-1.82

-1.63

-1.41

-1.10

-0.75

-0.41

-0.53

 

 

Time_min

12h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

6h00

 

Nước lớn

Hmax(m)

1.62

1.40

1.28

1.26

1.25

1.27

1.25

Bến Trại

 

Time_max

3h00

4h00

21h00

22h00

22h00

23h00

23h00

 

Nước rồng

Hmin (m)

-1.81

-1.61

-1.35

-1.06

-0.73

-0.39

-0.53

 

 

Time_min

12h00

13h00

13h00

14h00

15h00

16h00

6h00

 

Nước lớn

Hmax(m)

2.06

1.82

1.52

1.53

1.56

1.55

1.56

Gành Hào

 

Time_max

4h00

5h00

21h00

22h00

23h00

23h00

0h00

 

Nước rồng

Hmin (m)

-1.86

-1.65

-1.36

-1.01

-0.65

-0.30

-0.35

 

 

Time_min

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

6h00