Sách tham khảo: Cơ sở Hải dương học

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả quyển sách Cơ sở Hải dương học, do GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản năm 2022, tại nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung quyển sách bao gồm 4 chương, Chi tiết như sau:

Chương 1: Các quá trình nhiệt ẩm
Chương 2: Dòng chảy biển
Chương 3: Sóng
Chương 4: Thủy triều
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Sách dày 168 trang 
Giá bìa: 34.000 đ
Đặt mua tài liệu

Các tài liệu khác