Giới thiệu sách: Động lực học biển

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả quyển sách Động lực học biển, do GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản năm 2022, tại nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung quyển sách bao gồm 6 chương, Chi tiết như sau:

Chương 1: Lý thuyết dòng chảy
Chương 2: Lý thuyết sóng bề mặt
Chương 3: Thủy triều
Chương 4: Động lực học sóng thần và nước dâng do bão
Chương 5: Sóng nội
Chương 6: Quá trình lan truyền chất trong biển
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
Sách dày 264 trang 

Giá bìa: 49.000 đ
Đặt mua tài liệu
Các tài liệu khác