KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Home Forums Chia sẻ tài liệu học tập Môi trường biển KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #8590

  Cuốn giáo trình “Cơ sở khoa học môi trường” là cuốn giáo trình cơ sở ngành môi
  trƣờng, đƣợc biên soạn phù hợp với trình độ cao đẳng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến
  thức cơ sở nhất về môi trƣờng, các tiếp cận cơ bản trong các nghiên cứu về môi trƣờng để học tốt
  hơn các môn chuyên ngành.

  Co so khoa hoc moi truong_secured

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.