TS. Lê Thị Kim Thoa

TS. Lê Thị Kim Thoa

le-thi-kim-thoa

Phó Trưởng Khoa

Email: thoa.ltk@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: +84 8 (0) 936854385