TS. Lê Thị Kim Thoa

TS. Lê Thị Kim Thoa

le-thi-kim-thoa

Phó Trưởng Khoa

Email: thoa.ltk@hcmunre.edu.vn

Điện thoại: +84 8 (0) 936854385

Quá trình đào tạo:

  • Cử Nhân Địa lý, chuyên ngành kinh tế phát triển vùng, Khoa Địa lý, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, 1995.
  • Thạc sỹ, chuyên ngành viễn thám và GIS, Viện nghiên cứu viễn thám và GIS, Ấn Độ, 2000.
  • Tiến Sỹ Địa lý, chuyên ngành Địa Tin học, Trường Đại học Nottingham, Anh Quốc, 2008.

Thông tin chi tiết xem tại đây