Tài liệu tiếng Việt


Gõ từ khóa tài liệu cần tìm vào Search và sử dụng dấu mũi tên ở mỗi trường dữ liệu để sắp xếp thứ tự tài liệu theo ABC .

Liên hệ tải tài liệu

Mã TL Tên tài liệu Tên tác giả NXB Thể loại Tải File
Vn-001 An Toàn Lao Động Hàng Hải Phần 2  Phạm Thanh Quang 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-002 Đánh giá khả năng phân loại các đối tượng thực phủ trogn ảnh vệ tinh độ phân giải cao của phương pháp định hướng đối tượng Trần Thống Nhất 2015 Đề tài, dự án Tải
Vn-003 Cơ sở đánh giá tác Động Môi Trường  Lê Xuân Hồng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-004 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 1999 Sách, GT, BG Tải
Vn-005 Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nguyễn Bảo Vệ 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-006 Phương pháp thống kê trong Hải dương học. Phạm Vãn Huấn  2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-007 Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2016. Viện KH KTTV và BĐKH 2009, 2011, 2016 Sách, GT, BG Tải
Vn-008 Một số phương pháp phân tích môi trường Lê Đức 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-009 Nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển Quốc gia Tổng cục biển hải đảo VN 2018 Sách, GT, BG Tải
Vn-010 Vật lý biển Đinh Văn Ưu Nguyễn Minh Huấn  2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-011 Quản lý biển Lê Đức Tố  2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-012 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ Tổng Cục Khí tượng Thủy văn 2006, 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-013 Bài giảng Mô Hình Hóa Các Quá Trình Môi Trường Bùi Tá Long ? Sách, GT, BG Tải
Vn-014 Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà  2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-015 Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Cục hàng hải 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-016 Quản lý tổng hợp vùng ven biển Nguyễn Lân Anh, Trần Văn Phước, Nguyễn Trọng Lương 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-017 Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam Bùi công Huế ? Sách, GT, BG Tải
Vn-018 QCVN 42-2012-BGTVT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Trang Bị An Toàn Tàu Biển Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-019 Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo Đặng Xuân Phương,Nguyễn Lê Tuấn 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-020 Quản lý Tài nguyên và môi trường biển Nguyễn Kỳ Phùng 2016 Sách, GT, BG Tải
Vn-021 Quản lý đới bờ Nam Bộ Nguyễn Kỳ Phùng 2016 Sách, GT, BG Tải
Vn-022 Sức tải môi trường vịnh hạ long- bái tử long Trần đức thạnh chủ biên ? Sách, GT, BG Tải
Vn-023 Quy hoạch và quản lý tổng hợp không gian vùng bờ biển hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam Nguyễn Chu Hồi ? Sách, GT, BG Tải
Vn-024 Xử lý ảnh Nguyễn Quang Hoan 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-025 Quá trình phát tán vật chất trong các cửa sông và vùng nước ven bờ Roy Lewis (Biên dịch: Nguyễn Thọ Sáo) 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-026 Sinh kế bền vững cho các khu bảo tồn Biển Việt Nam Angus McEwin, Nguyễn Tố Uyên,  Thẩm Ngọc Diệp,   Hà Minh Trí,  Keith symington 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-027 Sức tải môi trường các thủy vực tiêu biểu ven bờ Việt Nam Lưu Văn Diệu 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-028 Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước Larry W. Mays và Yeou-Koung Tung. (Biên dịch: Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thị Nga) 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-029 Thuỷ lực biển Đinh Văn Ưu
Nguyễn Thọ Sáo
 Phùng Đăng Hiếu
2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-030 Giáo trình tin học chuyên ngành trong quản lý đất đai Trần văn Trọng 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-031 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh Đậu Thị Liên ? Đề tài, dự án Tải
Vn-032 Nghiên cứu Tài nguyên môi trường hệ sinh thái nhân văn khi dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ Lê Đức Tuấn 2014 Luận văn, luận án Tải
Vn-033 Giáo trình cơ sở địa lý tự nhiên Lê Thị Hợp 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-034 Thiên Tai Ven Biển Và Cách Phòng Chống  Vũ Như Hoán 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-035 Sinh thái và môi trường Nguyễn Văn Tuyền 1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-036 Sinh thái học trong biến đổi khí hậu Trần Hậu Vương 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-037 Biển và đảo Việt Nam (mấy lời hỏi đáp) Nhóm khảo sử Nam bộ 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-038 Biển đảo Việt Nam, Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu.  Trần Đức Thạnh (chủ biên) 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-039 Giáo trình Môi Trường Và Con Người Sinh Thái Học Nhân Văn –  Vũ Quang Mạnh 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-040 Xử lý ảnh Khoa công nghệ thông tin  2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-041 Giáo trình truyền thông biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai Phan Thế Duy ? Sách, GT, BG Tải
Vn-042 Đất Việt Nam Hội khoa học đất Việt Nam 2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-043 Bài tập ngữ pháp tiếng anh chuyên ngành (market leader) Phạm Đức Trọng 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-044 Biển Đông Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực Đặng Đình quý 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-045 Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương án nạo vét đến chế độ thủy động lực cửa Đà Diễn Lê Văn Linh  2017 Luận văn, luận án Tải
Vn-046 Bão và phòng chống bão Nguyễn Đức Ngữ 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-047 Hóa Học Biển Đoàn Bộ 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-048 Phương pháp thống kê trong khí hậu Phan Văn Tân 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-049 Cơ sở Hải dương học Phạm Văn Huấn 1991 Sách, GT, BG Tải
Vn-050 Cơ học chất lỏng ứng dụng Phạm Văn Vĩnh 2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-051 Quản lý tổng hợp đới bờ Nam Bộ Nguyễn Kỳ Phùng 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-052 Vịnh Bắc việt- Địa lý và chủ quyền hải phận Vũ hữu San ? Sách, GT, BG Tải
Vn-053 Cơ sở đo ảnh  Trương Anh Kiệt, Phạm Vọng Thành 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-054 Giáo trình định vị vệ tinh Đặng Nam Chinh ? Sách, GT, BG Tải
Vn-055 Công Trình Biển Tiêu Chuẩn Thực Hành Thiết Kế Neo Bờ Và Các Kết Cấu Nổi  Nguyễn Hữu Đầu 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-056 Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương  Leo C. Van Rijn (Biên dịch Nguyễn Thọ Sáo)  2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-057 Con người & môi trường Lâm Minh triết, Huỳnh Thị Minh Hằng 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-058 Các sóng dài trọng lực trong đại dương: Hiện tượng bẫy sóng, cộng hưởng và phát xạ.  Rabinovich A. B. Phạm Văn Huấn dịch 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-059 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-060 Cơ sở viễn thám Nguyễn Ngọc Thạch 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-061 Tính toán thủy văn Nguyễn Thanh Sơn 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-062 Cơ sở khoa học môi trường Lưu Đức Hải 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-063 Thuỷ văn học và phân tích vùng ngập lụt Philip B. Bedient, Wayne C. Huber.  (Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn) 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-064 Bài giảng ARCGIS 8.1 Trần Quốc Bình 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-065 Quản lý biển Nguyễn Kỳ Phùng 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-066 Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước Lê Trình 1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-067 Dân số định cư môi trường Nguyễn Đình Hòe 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-068 Dự báo thuỷ văn biển Phạm Văn Huấn 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-069 Sổ tay định vị GPS Lê Văn Hưgn dịch 1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-070 Đối lưu khí quyển Trần Tân Tiến 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-071 Động lực học biển, Phần 2: Dòng chảy biển Phạm Văn Vỵ 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-072 Viễn thám ứng dụng Phạm vọng Thành 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-073 Động lực học cát biển – Các hướng dẫn thực hành.  Soulsby. Thomas Telford (Nguyễn Thọ Sáo biên dịch)  2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-074 Địa chất đới bờ Trịnh Lê Hà 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-075 Bài tập thực hành với phần mềm ArcView GIS Nguyễn Hồng Phương 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-076 Địa lý Thủy văn Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuấn 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-077 Địa lý biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa Vũ Hữu Sang  2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-078 Địa mạo bờ biển Việt Nam Lê xuân Hồng, lê Thi Kim Thoa 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-079 Động lực học chất lỏng tính toán John F. Wend (chủ biên) (Biên dịch:Nguyễn Thọ Sáo) 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-080 Đo lập thể ảnh hàng không Phan Văn Lộc 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-081 Giáo trình cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ Nguễn Thế Việt ? Sách, GT, BG Tải
Vn-082 Đầu tư cho các Hệ sinh thái Vùng bờ biển – Tài liệu Hướng dẫn cho các Nhà báo về Vai trò của các Hệ sinh thái Vùng bờ biển UNDEF 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-083 Giới thiệu 1 số vấn đề cơ bản của luật biển ở Việt Nam Bộ ngoại giao- Ban biên giới 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-084 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Trần Văn Quang ? Sách, GT, BG Tải
Vn-085 Giáo trình Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Đình Mạnh  2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-086 Biển Đông Tập 1 – Khái quát về Biển Đông Lê Đức Tố nnk.  2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-087 Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước Huỳnh Chức 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-088 Tóm tắt lý thuyết và bài tập Cơ lưu chất Nguyễn Thị Phương, Lê Song Giang 2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-089 Môi trường & con người Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn thị Phương Loan 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-090 Xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Sê San Lê Thị Thanh Quỳnh  2017 Luận văn, luận án Tải
Vn-091 Bài giảng khí tượng vệ tinh Đỗ Huy Dương 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-092 Giáo trình Quản lý tổng hợp vùng ven bờ Nguyễn Mộng  ? Sách, GT, BG Tải
Vn-093 Hải dương học Biển Đông Lê Đức Tố 1999 Sách, GT, BG Tải
Vn-094 Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng Trần Đức Thạnh (chủ biên) 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-095 Hải dương học đại cương. Tập 1 – Các quá trình vật lý V. N.Malinhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch) 2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-096 Hệ thống tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học Nguyễn Hồng Phương -Đinh Văn Ưu  2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-097 Ứng dụng Mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy và bùn cát vào hồ thủy điện   Phùng Thị Thu Trang  2017 Luận văn, luận án Tải
Vn-098 Hải dương học đại cương. Phần 2: Các quá trình động lực học V. N. Vorobiev, N. P. Smirnov (Biên dịch: Phạm Văn Huấn)  2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-099 Giáo trình tài nguyên nước lục địa Nguyễn Võ Châu Ngân 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-100 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Phạm Ngọc Hồ 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-101 Kỹ thuật biển Tập 1 ( Nhập môn về công trình bờ) E. van Meerendonk (biên tập), (Đinh Văn Ưu, biên dịch)  2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-102 Kỹ thuật biển Tập 2( Cảng và Bờ biển) E. van Meerendonk (biên tập), (Đinh Văn Ưu, biên dịch)  2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-103 Khí tượng biển Phạm Đức Nghĩa 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-104 Khí tượng ra đa Nguyễn Hướng Điền 2020 Sách, GT, BG Tải
Vn-105 Kinh tế môi trường Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-106 Khí tượng vệ tinh Nguyễn Văn Tuyên 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-107 Khí hậu và khí tượng đại cương Trần Công Minh 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-108 Tích hợp viễn thám và GIS trong quan trắc độ đục nước Vịnh Tiên Yên, Quảng Ninh Phạm Thị Tuyết 2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-109 Giáo trình môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Đình Hòe 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-110 Cơ sở đánh giá độ tin cậy Phan Văn Khôi 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-111 Động lực học biển Nguyễn Kỳ Phùng 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-112 Mô hình tính sóng ven bờ Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thọ Sáo 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-113 Phép chiếu bản đồ Trần Trung Hồng 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-114 Trường Địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thoa 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-115 Một số giải pháp đột phá phát triển du lịch vùng biển và ven biển Việt Nam Lê Trọng Bình 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-116 Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường ? Sách, GT, BG Tải
Vn-117 Mô hình hoàn lưu biển và đại dương Đinh Văn Ưu 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-118 Bài giảng hệ thống thông tin địa lý Lê Bảo Tuấn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-119 Bảo tồn Đa dạng sinh học biển Việt Nam Đặng Ngọc Thanh,  Nguyễn Huy Yết 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-120 Quản lý tài nguyên nước. Các nguyên lý – Điều tiết và ví dụ. Neil S. Grigg.(Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Huấn, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Ý Như, Nguyễn Phương Nhung) 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-121 Ngôn ngữ lập trình Fortran 90 Phan Văn Tân 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-122 Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong khí tượng thủy văn.  Phạm Văn Huấn 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-123 Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa và khu vực thềm lục địa phía Nam (ĐK 1) Bộ tư lệnh Hải quân (Cục chính trị) 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-124 Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nữa kín ở vùng ven biển bờ Bình Định và Khánh Hòa, Luận văn tiến sĩ sinh học Phan Đức Ngại 2016 Luận văn, luận án Tải
Vn-125 Bài giảng Độc Tố Học Môi Trường –  Trần Thị Mai Phương ? Sách, GT, BG Tải
Vn-126 Giáo trình khí tượng Synop Nguyễn Viết Lành 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-127 Giáo trình khí hậu Việt Nam Trần Việt Liễn 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-128 Lý thuyết dòng chảy biển và đại dương Đinh Văn Ưu 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-129 Giáo trình thủy lực Huỳnh chức 2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-130 Sử dụng hợp lý tài nguyên biển ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-131 Sinh thái biển và ven bờ Lê Đình Thành ? Sách, GT, BG Tải
Vn-132 Sinh học và sinh thái học biển Vũ Trung Tạng 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-133 Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam Pan Nature 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-134 Một Số Vấn Đề Cơ Sở Tính Toán Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Và Nước – Dương Ngọc Hải 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-135 Nhập môn quản trị các khu bảo vệ và bảo tồn IUCN 2019 Sách, GT, BG Tải
Vn-136 Một ngày khám phá rừng gtz 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-137 Tương tác biển khí quyển Đinh Văn Ưu  1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-138 Sinh vật phù du, vùng rạn san hô Việt Nam, Cù lao Chàm, Cù lao Cau và Côn Đảo Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-139 Khám phá thiên nhiên Michael Matarasso, Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Thị Thanh Huyền 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-140 Trắc địa ảnh Trương Anh Kiệt 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-141 Giáo trình hải dương học Nguyễn văn Lai  2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-142 Giáo trình động vật học Lê Trọng Sơn 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-143 ENSO với xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và ảnh hưởng tới Việt Nam Trần Việt Liên 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-144 Trắc địa ảnh – công tác tăng dày khống chế ảnh Trương Anh Kiệt 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-145 Đo đạc địa chính Nguyễn Trọng sang 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-146 Giáo Dục Môi Trường Địa Phương Thông Qua Môn Địa Lý Việt Nam Đậu Thị Hoà 1999 Sách, GT, BG Tải
Vn-147 Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa Nguyễn Tiến Cảnh 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-148 Công trình biển cố định Nguyễn Văn Ngọc 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-149 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật An Văn Minh, Trần Hùng Cường 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-150 Biển Đông tài nguyên thiên nhiên và môi trường Vũ Trung Tạng 1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-151 Biển Đông- bản dịch tiếng việt từ The Southchina sea- The struggle for power in Asia- Bill Hayton Huỳnh Phan dịch ? Sách, GT, BG Tải
Vn-152 Bài tập thiên văn Phan Văn Đồng, Lê Phước Lộc 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-153 Giáo trình Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Khắc Thành, Vũ Văn Doanh 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-154 Sinh thái học và bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-155 Động lực học biển- Phần 3: thủy triều Phạm Văn Huấn 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-156 Rừng ngập mặn tỉnh Khánh hòa ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-157 Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường Phạm Thị Bích Thủy 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-158 Môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Đình Hòe 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-159 Hợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ mạng nơtron phi tuyến tế bào Phạm Thượng Cát 2007 Đề tài, dự án Tải
Vn-160 Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường Lê Ngọc Uyển ? Sách, GT, BG Tải
Vn-161 Mô hình hóa môi trường Bùi Tá Long 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-162 Mô hình hóa môi trường- bài giảng Lê Anh Tuấn 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-163 Cơ sở hải dương học- Tập 1 Lê Quang Toại 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-164 Giáo trình viễn thám Nguyễn Khắc Thời 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-165 Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám Đàm Xuân Hoàn 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-166 Khoa học môi trường đại cương Lê Văn Thắng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-167 Tranh chấp Biển Đông Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế Đặng Đình Quý 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-168 Nhập môn xử lý ảnh số Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-169 Bài Giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường –  Chế Đình Lý   Sách, GT, BG Tải
Vn-170 Nhập môn hoàn lưu khí quyển  Ian N. James, (Biên dịch: Vũ Thanh Hằng, Lê Thị Thương) 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-171 Bài giảng Kinh tế Tài nguyên môi trường Vũ Thị Hồng Thủy 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-172 Kinh tế thủy sản Nguyễn Minh Đức 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-173 Công trình biển mềm và phương tiện nổi Phạm Hiền Hậu 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-174 Luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường Nguyễn Thanh toàn 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-175 Đánh Giá Năng Lực Thể Chế Về Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai Ở Việt Nam  David Lempert 2003 Luận văn, luận án Tải
Vn-176 Quản lý kinh tế biển, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam Lại Lâm Anh 2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-177 Quy hoạch không gian biển, công cụ quản lý mới trong khai thác, sử dụng biển và vùng bờ biển Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Thị Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàn Hà 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-178 Bảo vệ môi trường biển Trần Thị Mai, Trần Hữu Nghị 1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-179 Đất ngập nước Lê Văn Khoa 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-180 Thủy văn và động lực học Biển Đông Đinh văn Ưu 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-181 Giáo trình địa lý kinh tế nghề cá Nguyễn Đức Sĩ 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-182 Luật biên giới quốc gia   2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-183 Phương pháp nghiên cứu khoa học  Phương Kỳ Sơn 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-184 Phương pháp nghiên cứu khoa học  Trần Văn Hiếu 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-185 Biển Đông Địa chính trị, Lợi ích, Chính sách và Hành động của Các bên liên quan Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-186 Biển Đông Hướng tới một Khu vực Hòa bình, An ninh và Hợp tác Đặng Đình Quý 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-187 Biển Đông Quản lý tranh chấp và Định hướng giải pháp Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-188 Bài giảng hệ thống định vị toàn cầu Huỳnh Văn Chương, Phạm gia Tùng 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-189 Bài giảng thủy lực môi trường Nguyễn Thị Bảy ? Sách, GT, BG Tải
Vn-190 Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững Trần Phước Cường ? Sách, GT, BG Tải
Vn-191 Kinh tế vận tải biển Vương Toàn Thuyên 1995 Sách, GT, BG Tải
Vn-192 Vật lý đại dương Iu. P. Đoronhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch) 2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-193 Quản lý tổng hợp vùng bờ Nguyễn Bá Quỳ 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-194 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-195 Mô hình toán thủy văn Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-196 Giáo trình khí tượng radar ? 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-197 Chuẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học  Smirnov N. P., Vainovsky P. A., Titov Iu. E. (Biên dịch : Phạm Văn Huấn)  2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-198 Cơ sở âm học đại dương Phạm Văn Huấn dịch 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-199 Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn Phạm Thanh Tân, Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn dịch 1971 Sách, GT, BG Tải
Vn-200 Động đất Sumatra và Sóng thần Ấn Độ Dương VNGG 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-201 Mô hình số trong động lực học biển Z. Kowalik, T. S. Murty, (Biên dịch: Nguyễn Thọ Sáo)  2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-202 Quan điểm quốc tế về phát triển tổng hợp vùng ven biển Tim Smith ? Sách, GT, BG Tải
Vn-203 Vi khí hậu học Lê Văn Mai 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-204 An Nam chí lược Lê Tắc 1961 Sách, GT, BG Tải
Vn-205 Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-206 Nghiên cứu  tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó Phan Văn Tân 2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-207 Cẩm nang quy hoạch không gian biển và vùng bờ cấp địa phương Nguyễn Chu Hồi 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-208 Cơ sở phương pháp mô hình hóa trong hải dương học Đinh Văn Ưu  2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-209 Công trình ngăn sông lớn vùng ven biển Trần Đình Hòa 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-210 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng Viện KH KTTV và Môi trường 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-211 Cơ sở địa lý tự nhiên Nguyễn Vi Dân ? Sách, GT, BG Tải
Vn-212 Tính toán trong hải dương học Phạm Văn Huấn 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-213 Giáo trình Bản đồ Biển Vũ Bích Vân, Nguyễn Thị Cẩm Vân 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-214 Hóa học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi trường Nguyễn Tác An, Hoàng Trung Du 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-215 TCVN 6259-2A-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 2A-Kết Cấu Thân Tàu Và Trang Thiết Bị Tàu TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-216 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Cù Huy Đấu 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-217 Làng Nghề Việt Nam Và Môi Trường Đặng Kim Chi 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-218 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 9 –  Nguyễn Trung Việt 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-219 Quy hoạch và quản lý tổng hợp không gian vùng bờ biển  IUCN ? Sách, GT, BG Tải
Vn-220 Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt IMHEN 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-221 Bãi Bồi Ven Biển Cửa Sông Bắc Bộ Việt Nam Nguyễn Văn Cư 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-222 TCVN 6259-8F-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 8F-Tàu Khách TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-223 Hệ Thống Thông Tin Môi Trường –  Bùi Tá Long 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-224 Bài giảng môi trường và phát triển Nguyễn Mộng 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-225 Các phương pháp thống kê trong khí hậu Phan Văn Tân 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-226 Làm Thế Nào Để Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Ở Đô Thị Lê Diệu Ánh 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-227 Cơ sở Hải dương học Nguyễn Kỳ Phùng 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-228 Giáo trình năng lượng tái tạo và giảm thiểu biến đổi khí hậu Lê Hữu Quỳnh Anh, Phan Đình Tuấn 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-229 Chỉnh trị cửa sông ven biển Phạm Văn Giáp – Lương Phương Hậu 1996 Sách, GT, BG Tải
Vn-230 Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường  Hoàng Hưng 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-231 Đánh giá tác động dòng chảy hạ lưu sông Ba đến sự bồi lấp cửa sông Đà Diễn, tỉnh Phú Yên Phạm Quốc Sỹ 2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-232 Địa Lý Tự Nhiên Biển Đông Nguyễn Văn Âu 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-233 Động lực học sông Nguyễn Thị Nga, Trần Thục 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-234 Động lực học ứng dụng về sóng mặt đại dương. Quyển 1 Chiang C. Mei (Biên dịch: Phùng Đăng Hiếu, Phạm Văn Huấn) 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-235 Nghiên cứu tiến hóa đới ven biển ĐB SCL và vùng thềm lục địa kế cận trong Hologen hiện đại phục vụ phát triển bền vững (2008-2009)  Phùng Văn Phách,  2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-236 Dự báo thủy văn Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-237 Giải tích số Phạm Kỳ Anh ? Sách, GT, BG Tải
Vn-238 Giáo trình bản đồ học Lê Văn Thơ ? Sách, GT, BG Tải
Vn-239 Giáo trình khí tượng động lực Trần Thị Thanh Minh 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-240 Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương Lê Văn Thăng 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-241 Giáo trình Viễn thám Lê Văn Trung  2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-242 Khí hậu nhiệt đới Trần Công Minh 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-243 Google Earth toàn tập Đào trọng Thơ 2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-244 Thời tiết và khí hậu- quyển 2 Edward Aguado, James E. Burt  (biện dịch: Đặng thị Hồng Thủy, Nguyễn Lan Oanh) ? Sách, GT, BG Tải
Vn-245 Hải dương học vật lý-tập 2 Egorov N. I.Võ Văn Lành dịch 1981 Sách, GT, BG Tải
Vn-246 Mô hình hoá toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian   V. Lavrenov, (Biên dịch : Phạm Văn Huấn) 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-247 Hướng dẫn sử dụng Arctoolbox SEM ? Sách, GT, BG Tải
Vn-248 Khí tượng nông nghiệp Đặng Thị Hồng Thủy  2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-249 Khí tượng synop nhiệt đới Trần Công Minh 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-250 cơ sở địa lý tự nhiên- tập 1 Lê Bá Thảo 1987 Sách, GT, BG Tải
Vn-251 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Sách, GT, BG Tải
Vn-252 Một số đặc điểm về thuỷ sinh vật tại vùng biển quảng bình và vùng nước quanh đảo cồn cỏ và cơ sở phát triển nghề cá, Hồ Thanh Hải 1998 Đề tài, dự án Tải
Vn-253 Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu Trương Quang Học- Nguyễn Đức Ngữ 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-254 Nhập môn kỹ thuật dự báo thời tiết số Kiều Thị Xin 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-255 Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Trần Văn Tình 2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-256 Nghiên cứu chế độ sóng, dòng chảy và vận chuyển trầm tích vùng nước biển ven bờ Nam Định Vũ Công Hữu 2010 Luận văn, luận án Tải
Vn-257 Giáo trình Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Ban thư ký ủy hội sông Mêkông 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-258 Công Cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường Ban thư ký ủy hội sông Mêkông 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-259 Phân tích thống kê trong thủy văn Nguyễn Hữu Khải 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-260 Cấu trúc và các quá trình hình thành đại dương Jjoan Brown, Angela Colling Dave Park John Philips Dave Rothery và John Wrighi.  (Biên dịch: Trịnh Lê Hà) 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-261 Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng V.M. Sirokov,  P. S. Lopuk, V. E. Levkevitrs(Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn) 1992 Sách, GT, BG Tải
Vn-262 Thực hành Viễn thám Lê Văn Trung, Lâm Đạo Nguyên, Phạm Bách Việt  2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-263 Khí hậu đại cương Phạm Minh Tiến 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-264 Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên môi trường Nguyễn Ngọc Thạch  ? Sách, GT, BG Tải
Vn-265 Xử lý ảnh kỹ thuật số viễn thám Hồ Đình Duẩn 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-266 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 8 –  Nguyễn Thanh Hồng 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-267 Quản lý tài nguyên Thiên nhiên Báo cáo phát triển VN 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-268 Bài giảng GIS ứng dụng Tràn Quốc Bình 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-269 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 1 Chương Trình Biển Thuận Hải-Minh Hải 1977-1980 Sách, GT, BG Tải
Vn-270 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 2 Chương Trình Biển 1981-1985 Sách, GT, BG Tải
Vn-271 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 3 Chương Trình Biển 48B 1986-1990 Sách, GT, BG Tải
Vn-272 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 4 Chương Trình Biển KT.03  1991-1995 Sách, GT, BG Tải
Vn-273 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 5 Chương Trình Biển KHCN-06  1996-2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-274 Bảo vệ môi trường biển- vấn đề và giải pháp Nguyễn Hồng Thao 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-275 Biển Đông Tập 2 – Khí Tượng Thuỷ Văn Động Lực Biển  Phạm Văn Ninh 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-276 Biển Đông Tập 3 – Địa Chất – Địa Vật Lý Biển  Mai Thanh Tân 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-277 Biển Đông Tập 4 – Sinh Vật và Sinh Thái Biển  Đặng Ngọc Thanh 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-278 Biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc Vũ Dương Ninh ? Sách, GT, BG Tải
Vn-279 Cá biển Việt Nam Nguyễn Nhật Thi 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-280 Các khái niệm quản lý nguồn lợi vùng biển và ven bờ Phạm thược 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-281 Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam Vũ Thế Trụ 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-282 Căn bản hướng dẫn sử dụng MicrostationSE ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-283 Cảnh Quan Địa Lý Miền Bắc Việt Nam Vũ Tự Lập 1976 Sách, GT, BG Tải
Vn-284 Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Monique Chemillier Grendreau, Nguyễn Hồng Thao dịch 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-285 Cỏ biển Việt Nam- thành phần loài, phân bố, sinh thái, sinh học Tô Đăng Hải 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-286 Cơ Sở Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS Trong Quy Hoạch Và Quản Lý Đô Thị  Phạm Trọng Mạnh 1999 Sách, GT, BG Tải
Vn-287 Sổ tay hướng dẫn Công cụ phân tích biến đổi khí hậu GTZ 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-288 Công Ước 1982 Của Liên Hợp Quốc Về Luật Biển (NXB Tổng Hợp) – Nguyễn Xuân Tế 2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-289 Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Luật Biển 1982 – Bộ Ngoại Giao ? Sách, GT, BG Tải
Vn-290 Công Ước Năm 1999 Của Liên Hợp Quốc Về Bắt Giữ Tàu_bản dịch VN ? 1999 Sách, GT, BG Tải
Vn-291 Cuộc tranh chấp Viet – Trung về hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa Lưu văn Lợi 1995 Sách, GT, BG Tải
Vn-292 đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên 1 số vũng vịnh chủ yếu ven bờ biển VN Trần Đức Thạnh 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-293 Tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng   2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-294 Đánh giá tác động môi trường tổng hợp cho các vùng biển và đới bờ, tài liệu tập huấn Cua Thia Eng, CMC và CT khu vực về hợp tác trong quản lý MT các biển Đông Á 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-295 Bài giảng Hệ Thống Thông Tin Hàng Hải Trần Xuân Việt 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-296 Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh Nguyễn Ngọc Sơn 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-297 xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-298 Giáo Trình Thực Tập Trắc Địa 1  Nguyễn Khắc Thời 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-299 Giáo Trình Trắc Địa Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời, 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-300 Giáo Trình Địa Lí Tự Nhiên Đại Cương  Nguyễn Hữu Xuân 2010 Sách, GT, BG Tải

Danh mục tiếp theo

Mã TL Tên tài liệu Tên tác giả NXB Thể loại Tải File
Vn-301 Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS Vũ Thị Vui 2014 Luận văn, luận án Tải
Vn-302 Sử dụng mô hình Mike 21 đánh giá quá trình lan truyền nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Hoàng Thị Hằng Nga 2014 Luận văn, luận án Tải
Vn-303 Mô phỏng quá trình lan truyền vật chất ô nhiễm dưới tác động của các yếu tố động lực tại vịnh Cam Ranh bằng mô hình số Phan Thành Bắc 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-304 Ứng dụng mô hình (VNU/MDEC) tính toán chế độ thủy động lực và vận chuyển trầm tích vùng cửa sông ven biển Hải Phòng. Phạm Văn Tiến 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-305 Nghiên cứu ảnh hưởng của trường gió và áp suất không khí tới quá trình dao động dâng, rút mực nước phi tuần hoàn tại khu vực bờ Tây vịnh Bắc Bộ.  Nguyễn Minh Hải 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-306 Tính toán vận chuyển trầm tích và biến động đáy biển tại vùng lân cận cong trình dưới tác động của sóng và dòng chảy.  Dương Công Điển 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-307 Phân tích xu thế quá trình vận chuyển trầm tích và biến đổi đường bờ, đáy khu vực cửa Sông Đáy bằng mô hình MIKE Dương Ngọc Tiến 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-308 Triển khai ứng dụng mô hình ECOMSED tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng Phạm Hải An  2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-309 Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng ven biển Hải Phòng bằng mô hình Delft3d Vũ Duy Vĩnh 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-310 Đánh giá tiềm năng nguồn lợi cá nổi vùng biển vịnh Bắc Bộ Nguyễn Thị Hương Thảo 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-311 Nghiên cứu độ ổn định của nước biển trong vùng biển Nam Trung Bộ. Phạm Trí Thức 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-312 Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ Nguyễn Quốc Trinh 2007 Luận văn, luận án Tải
Vn-313 Sử dụng mô hình ECO LAB đánh giá một số đặc trưng môi trường biển khu vực nuôi trồng thủy sản Phạm Tiến Đạt 2009 Luận văn, luận án Tải
Vn-314 Nghiên cứu các cấu trúc hải dương phục vụ dự báo ngư trường vùng biển khơi miền Trung Việt Nam Bùi Thanh Hùng 2010 Luận văn, luận án Tải
Vn-315 Phân tích số liệu viễn thám nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương vùng biển xa bờ miền Trung Nguyễn Văn Hướng 2010 Luận văn, luận án Tải
Vn-316 Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái ở vùng biển vịnh Bắc Bộ Nguyễn Ngọc Tiến 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-317 Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng Trần Anh Tú 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-318 Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha  Trang bằng mô hình số. Nguyễn Chí Công 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-319 Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang Phạm Thế Truyền 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-320 Dao động tự do và dao động mùa của mực nước Biển Đông Phạm Văn Huấn  1994 Luận văn, luận án Tải
Vn-321 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Nam Bình 2008 Luận văn, luận án Tải
Vn-322 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị Ngô Chí Tuấn 2009 Luận văn, luận án Tải
Vn-323 Khai thác mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang – tỉnh Quảng Bình Phan Ngọc Thắng 2009 Luận văn, luận án Tải
Vn-324 Đánh giá tiềm năng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững Nguyễn Thu Hiền 2009 Luận văn, luận án Tải
Vn-325 Ứng dụng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy các thông số trong mô hình WetSpa  Phạm Thị Phương Chi  2009 Luận văn, luận án Tải
Vn-326 Nghiên cứu ứng dụng mô hình HEC-HMS tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng Vũ Mạnh Cường 2009 Luận văn, luận án Tải
Vn-327 Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Nhật Lệ Hoàng Thái Bình 2009 Luận văn, luận án Tải
Vn-328 Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị Đào Văn Giang 2010 Luận văn, luận án Tải
Vn-329 Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba Dương Thị Thanh Hương  2010 Luận văn, luận án Tải
Vn-330 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên lưu vực sông Nhuệ – Đáy thuộc thành phố Hà Nội  Văn Thị Hằng 2010 Luận văn, luận án Tải
Vn-331 Áp dụng phương pháp ước lượng bất định khả năng (GLUE) cho dự báo lũ trên lưu vực sông Vệ Phạm Thu Hiền 2010 Luận văn, luận án Tải
Vn-332 Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ Đáy phần thuộc thành phố Hà Nội. Nguyễn Ý Như 2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-333 Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do lũ lụt hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Đặng Đình Khá 2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-334 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba. Thân Văn Đón 2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-335 Địa lý Hải Dương nghề Cá Ilmo Hela Taivo  Laevasti. Phạm thị Hải Âu dịch 1974 Sách, GT, BG Tải
Vn-336 Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông Hồng. Lê Thị Hiệu 2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-337 Nghiên cứu áp dụng mô hình WEAP tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ. Nguyễn Ngọc Hà 2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-338 Ảnh hưởng của nước biển dâng đến tài nguyên nước ngầm huyện đảo Phú Quý.  Khương Văn Hải 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-339 Khai thác sử dụng số liệu mưa vệ tinh trong dự báo lũ lưu vực sông Mê Kông (từ Chiang Saen đến  Strung Streng) Nguyễn Quốc Anh 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-340 Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Đặng Đình Đức 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-341 Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng – Thái Bình Đặng Thị Lan Phương 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-342 Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba Bùi Minh Hòa 2012  Luận văn, luận án Tải
Vn-343 Nghiên cứu áp dụng mô hình MIKE FLOOD để khoanh vùng nguy cơ ngập lụt cho địa bàn thành phố Hà Nội Phùng Đức Chính 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-344 Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn. Nguyễn Quang Bảo 2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-345 Nghiên cứu xây dựng mô hình thủy động lực ba chiều tính toán trường dòng chảy xung quanh các công trình thủy lực phức tạp. Nguyễn Đức Hạnh 2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-346 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.  Đỗ Thị Ngọc Hoa 2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-347 Ứng dụng mô hình thủy lực một và hai chiều kết hợp HDM xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Cái Nha Trang Bùi Văn Chanh 2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-348 Đánh giá tác động của BDKH đến dòng chảy trạm Đồng Trăng, sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Phương  2017 Luận văn, luận án Tải
Vn-349 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.  Vũ Thị Hòa 2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-350 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực sông Lô. Nguyễn Hoàng Minh ? Luận văn, luận án Tải
Vn-351 Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp, sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu Công Thanh  2014  Luận văn, luận án Tải
Vn-352 Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lưu vực sông Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai.  Cấn Thu Văn 2015 Luận văn, luận án Tải
Vn-353 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp thống kê sau mô hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo thời tiết ở Việt Nam.  Võ Văn Hòa 2015 Luận văn, luận án Tải
Vn-354 Nghiên cứu mô phỏng một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan bằng mô hình khí hậu khu vực.  Đỗ Huy Dương 2014 Luận văn, luận án Tải
Vn-355 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cầu bằng mô hình Mike Basin.  Nguyễn Phương Nhung  2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-356 Sử dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu biến động đường bờ, bãi biển, cửa sông vùng biển Hải Phòng Phạm Huyền Trang 2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-357 Nghiên cứu biến động địa hình đáy cửa Đà Diễn – Phú Yên Đỗ Huy Toàn 2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-358 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố hải dương đến phân bố và biến động nguồn lợi nhóm cá nục ở khu vực nước trồi Nam Trung Bộ  Hán Trọng Đạt 2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-359 Ứng dụng mô hình SWASH tính toán trường sóng và dòng chảy phát sinh do sóng ven bờ phục vụ tính toán dòng vận chuyển bùn cát do sóng Nguyễn Thị Khang,  2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-360 Mô phỏng các kịch bản sóng thần phát sinh trên đới đứt gãy kinh tuyến 109 và đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho dải ven biển Nam Trung Bộ Vũ Văn Phòng,  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-361 Nghiên cứu cơ sở khoa học phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây ra bởi nước dâng do bão cho khu vực ven biển Bắc Bộ – Việt Nam  Lê Đức Quyền,  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-362 Ứng dụng mô hình chuyển hóa năng lượng đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi cá nổi nhỏ vùng biển Đông – Tây Nam Bộ Phạm Thị Hoa,  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-363 Tính toán đường bao cực đại của nước dâng do bão Phùng Quốc Trung,  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-364 Đánh giá suất vận chuyển trầm tích dưới tác động tổng cộng của dòng chảy và sóng bằng mô hình số trị  Nguyễn Thị Trang  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-365 Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Trịnh Minh Ngọc, (2009) 2009 Luận văn, luận án Tải
Vn-366 Nghiên cứu lan truyền dầu ở Biển Đông phục vụ cảnh báo và tìm kiếm nguồn thải Nguyễn QuốcTrinh 2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-367 Khảo sát mối quan hệ giữa kỹ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống đồng hóa tổ hợp. Dư Đức Tiến 2014 Luận văn, luận án Tải
Vn-368 Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu vịnh Bắc Bộ.  Hà Thanh Hương 2015 Luận văn, luận án Tải
Vn-369 Thời tiết và khí hậu- quyển 3 Edward Aguado, James E. Burt  (biện dịch: Đặng thị Hồng Thủy, Nguyễn Lan Oanh) ? Sách, GT, BG Tải
Vn-370 Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn trên hệ thống sông chính tỉnh Long An và đề xuất các giải pháp ứng phó Nguyễn Mạnh Hồng 2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-371 Đánh giá tài nguyên nước mặt trong mùa khô khu vực tỉnh Hậu Giang Phạm Đức Đoàn  2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-372 Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị đánh giá mức độ ngập lụt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu  Nguyễn Phước Thọ  2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-373 Đánh giá thay đổi chế độ dòng chảy dưới tác động của hệ thống đê bao chống lũ trên hệ thống sông trong địa phận tỉnh Long An và đề xuất giải pháp quản lý  Nguyễn Phước Huy 2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-374 Đánh giá hiện trạng sạt lở bờ và bước đầu phân tích cơ chế, nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Hậu chảy qua huyện Chợ Mới tỉnh An Giang Hoàng Bá Tiến  2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-375 Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang Lê Xuân Hiền 2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-376 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Châu Thanh Hải  2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-377 Nghiên cứu đánh giá mức độ bồi lắng hồ chứa công trình thủy điện Srepok và đề xuất biện pháp quản lý Lê Sông Hồng  2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-378 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp dự báo lũ cho các trạm thủy văn cơ bản tỉnh An Giang phục vụ công tác dự báo nghiệp vụ  Lưu Văn Ninh  2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-379 Nghiên cứu đánh giá bồi xói vùng hạ lưu sông Ba đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên Phan Văn Thành 2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-380 Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo (ANN) dự báo xâm nhập mặn cho lưu vực sông Mã  Đặng Linh Chi  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-381 Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị  Nguyễn Thị Trinh Nữ 2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-382 Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị  Đỗ Bình Dương 2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-383 Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân bổ nước mặt phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cầu  Nguyễn Hùng Anh 2017 Luận văn, luận án Tải
Vn-384 Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực đến xu thế ổn định theo mùa vùng cửa sông Đà Diễn Hoàng Thu Thảo  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-385 Ứng dụng mô hình MIKE 11 phục vụ dự báo lũ hệ thống sông Đáy – Hoàng Long Tống Ngọc Công  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-386 Ứng dụng phương pháp hồi quy đa biến Logistic xây dựng mô hình nhận thức về diễn biễn hình thái khu vực cửa sông Đà Diễn, tỉnh Phú Yên Phạm Huy Duy Bình  2017 Luận văn, luận án Tải
Vn-387 Nguyên lý thủy văn R.C. Ward and M. Robinson, (Biên dịch: Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Đức Hạnh) 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-388 Phương pháp số dự báo thời tiết Trần Tân Tiến.  2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-389 Thời tiết và khí hậu- quyển 1 Edward Aguado, James E. Burt  (biện dịch: Đặng thị Hồng Thủy, Nguyễn Lan Oanh) ? Sách, GT, BG Tải
Vn-390 Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương 1-Trái Đất & Thạch Quyển,  Nguyễn Trọng Hiếu 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-391 Quy hoạch biển Bothnian Nguyễn Ngọc Hải, Phạm Thị Hiền  2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-392 Bài giảng mô hình hóa môi trường Lê Anh Tuấn 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-393 Bài giảng tin học ứng dụng về vẽ bản đồ Trần Quốc Vinh 2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-394 Giáo trình luật và chính sách môi trường Pham Thanh Tuấn 2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-395 An ninh môi trường, Hiểm họa và biện pháp phòng chống Hoàng Ngọc Kỷ ? Sách, GT, BG Tải
Vn-396 Các phân vị địa tầng Việt Nam Tống Duy Thanh, Vũ Khúc ? Sách, GT, BG Tải
Vn-397 địa chất và tài nguyên việt nam Phạm Khôi Nguyên ? Sách, GT, BG Tải
Vn-398 địa mạo đại cương Đào Đình Bắc 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-399 Giáo trình trắc địa cơ sở Vũ Thị Thanh Thúy 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-400 Viễn thám cơ sở Hà Quang Hải, Trần Tuấn Tú 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-401 Cơ sở năng lượng mới và tái tạo Đặng đình Thống, Lê Danh Liên 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-402 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS- tập 2 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-403 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS- tập 1 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-404 Bản đồ địa hình Nghũ Thị Xuân ? Sách, GT, BG Tải
Vn-405 Cơ Sở Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS (khái niệm, phần mềm, ứng dụng) Nguyễn Thế Thận 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-406 Thường thức bản đồ học A.M. Cuprin 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-407 Trình bày bản đồ Trần Trung Hồng 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-408 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu, Trần Thục 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-409 Quản lý hạn hán, sa mạc hóa vùng nam trugn bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nguyên Lập Dân, Nguyễn Đình Kỷ, Vũ Thị Thu Lan ? Sách, GT, BG Tải
Vn-410 Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam  Nguyễn Mạnh Hùng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-411 Giáo trình hóa học biển Phạm hữu Tâm ? Sách, GT, BG Tải
Vn-412 Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong môi trường Nguyễn kỳ Phùng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-413 Kỷ yếu Hội thảo Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam–Cách tiếp cận Quản lý dựa vào hệ sinh thái Nguyễn Chu Hồi 2013 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-414 Cơ sở địa lý tự nhiên- tập 2 Lê Bá Thảo 1987 Sách, GT, BG Tải
Vn-415 Cơ sở địa lý tự nhiên- tập 3 Lê Bá Thảo 1987 Sách, GT, BG Tải
Vn-416 Giáo trình khí tượng cơ sở Nguyễn Viết Lành 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-417 Giáo trình thiên văn Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-418 Khí tượng vật lý Nguyễn Hướng Điền ? Sách, GT, BG Tải
Vn-419 Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững Lê Huy Bá ? Sách, GT, BG Tải
Vn-420 Chiến lược và chính sách môi trường Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Tiến Dũng 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-421 Đánh giá môi trường chiến lược ? 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-422 Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS Phạm Hữu Đức 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-423 Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven biển Việt Nam Đỗ Công Thung 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-424 Đinh hướng phát triển kinh tế – sinh thái cụm đảo Hòn Khoai (Huyện Ngọc Hiển – Cà Mau) Lê Đức Tố 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-425 Giáo trình mô hình hóa môi trường Lê Hoàng Nghiêm 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-426 Hóa học và sự ô nhiễm môi trường Vũ Đăng Bộ 1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-427 Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường Nguyễn Thế Chinh 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-428 Bài giảng Kinh tế Thủy sản Nguyen Minh Đức 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-429 Giáo trình Kinh tế môi trường Hoàng Xuân Cơ 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-430 Giáo trình trắc địa biển Trần Viết Tuấn, Phạm Doãn Mậu,   2011.  Sách, GT, BG Tải
Vn-431 Thông tư 08/2020/TT-BTNMT, Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn, 2020. BTNMT 2020 TT, Nghị định Tải
Vn-432 Thông tư 57/2017/TT-BTNMT, Ban hành Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển BTNMT 2017 TT, Nghị định Tải
Vn-433 Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Quý Phượng.  2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-434 Giáo trình các phương pháp số Hoàng Xuân Huấn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-435 Phương pháp số và toán ứng dụng trong môi trường   ? Sách, GT, BG Tải
Vn-436 Phương pháp tính Tạ Văn Đỉnh 1999 Sách, GT, BG Tải
Vn-437 Công trình bến cảng Phạm Văn Giáp,  Nguyễn Hữu Đẩu  Nguyễn Ngọc Huệ ? Sách, GT, BG Tải
Vn-438 Khí hậu Việt Nam Phạm Ngọc Toàn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-439 100 câu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam Ban tuyên giáo Trung Ương 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-440 Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu đo đạc ? 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-441 Khí tượng cơ sở Nguyễn Viết Lành ? Sách, GT, BG Tải
Vn-442 cơ sở viễn thám siêu cao tần Trần Văn Anh 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-443 Mô hình thủy văn lưu vực nhỏ ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-444 Mô hình hóa mưa dòng chảy Keith j. Beven (Biên dịch: Nguyễn Hữu Khải) 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-445 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế – sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển ven bờ Việt Nam, Lê Đức Tố  2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-446 Cấu trúc địa hình lòng sông Nguyễn Thanh Sơn dịch 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-447 Phương pháp số dự báo thời tiết Trần Tân Tiến 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-448 Sài gòn năm xưa Vương Hồng Sển 1960 Sách, GT, BG Tải
Vn-449 TCVN 6259-1-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 1-Quy Định Chung TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-450 Hải dương học đại dương. Phần2 các quá trình động lực học Phạm Văn Huấn 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-451 Bảo vệ môi trường Phạm văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn, Dư Văn Toán 1991 Sách, GT, BG Tải
Vn-452 Bách khoa thủy sản Nguyễn Việt Thắng 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-453 Bạch Thư về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam Cộng Hòa
Sài-gòn, 
Bộ Ngoại Giao 1975 Sách, GT, BG Tải
Vn-454 Hoàng sa lãnh thổ việt nam cộng hòa Bộ Dân dận và chiêu hồi 1974 Sách, GT, BG Tải
Vn-455 Giáo trình khí tượng hải dương học Trần Công Nam 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-456 Cơ sở địa lý tự nhiên biển và đại dương Vũ Văn Phái   Sách, GT, BG Tải
Vn-457 Sổ tay hàng hải Tập 1 Tiếu Văn Kinh 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-458 Sổ tay hàng hải Tập 2 Tiếu Văn Kinh 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-459 Thời tiết và  khí hậu Đặng Thị Hồng Thủy dịch   Sách, GT, BG Tải
Vn-460 Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang cầu Hai Trần Đức thạnh   Sách, GT, BG Tải
Vn-461 Xây dựng rừng phòng hộ ngập mặn v3n biển thực trạng và giải pháp Ngô Đình Quế, Võ Đại Hải 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-462 Ảnh hưởng của Sức mạnh trên biển đối với lịch sử 1660- 1783 Phạm Nguyên Trường dịch 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-463 Yêu sách về đường cơ sở thẳng trung quốc Bộ ngoại giao Mỹ 1996 Sách, GT, BG Tải
Vn-464 Kiểm kê dữ liệu khí tượng biển và hải dương học phục vụ đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia Bùi Xuân Thông 2002 Đề tài, dự án Tải
Vn-465 Xây dựng khả năng phục hồi các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam UNDP 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-466 Vườn Quốc gia Việt Nam Ngô Thiến Dũng, GIZ ? Sách, GT, BG Tải
Vn-467 Xứ trầm Hương Quách Tấn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-468 Xếp dỡ và bảo quản hàng hóa Đinh Xuân Mạnh ? Sách, GT, BG Tải
Vn-469 Lịch sử quân sự số 6 ? 1988 Sách, GT, BG Tải
Vn-470 Vấn đề quần đảo trong luật biển quốc tế Amerasighe C. F ? Sách, GT, BG Tải
Vn-471 Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim ? Sách, GT, BG Tải
Vn-472 Việt sử toàn thư từ thời Thượng cổ đến hiện đại Phạm Văn Sơn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-473 Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn san hô trong việc giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cuộc sống ở vùng ven biển Lê Xuân Tuấn 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-474 Tuyển tập các công trình nghiên cứu Địa lý Viện địa lý 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-475 Cuộc tranh chấp về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các vấn đề pháp lý Từ Đặng Minh Thu ? Sách, GT, BG Tải
Vn-476 Truyền thông cộng đồng về biến đổi khí hậu Vũ Thị Bích Hợp ? Sách, GT, BG Tải
Vn-477 Truyền thống đảo Nam yết anh hùng Cục chính trị hải quân ? Sách, GT, BG Tải
Vn-478 Tranh chấp quần đảo Trường Sa. Suy nghĩ lại về tác động qua lại giữa luật, ngoại giao và địa chính trị trong biển Nam Trung Hoa Christopher ? Sách, GT, BG Tải
Vn-479 Trồng rừng ngập mặn Nguyễn Ngọc Bình 1999 Sách, GT, BG Tải
Vn-480 Tập san sử địa số 29- Đặc khảo về Hoàng sa và Trường Sa Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-481 Tập san sử địa số 1 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-482 Tập san sử địa số 11 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-483 Thiên tai lụt, úng ở vùng ven biển miền Trung Đỗ Đình Khôi 1992 Đề tài, dự án Tải
Vn-484 Tập san sử địa số 12 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-485 Tập san sử địa số 13 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-486 Tập san sử địa số 14-15 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-487 Tập san sử địa số 16 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-488 Tập san sử địa số 17-18 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-489 Tập san sử địa số 19-20 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-490 Tập san sử địa số 2 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-491 Tập san sử địa số 20 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-492 Tập san sử địa số 21 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-493 Tập san sử địa số 22 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-494 Tập san sử địa số 23-24 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-495 Tập san sử địa số 25 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-496 Tập san sử địa số 26 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-497 Tập san sử địa số 27-28 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-498 Tập san sử địa số 3 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-499 Tập san sử địa số 4 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-500 Thông tư số 22 /2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển BTNMT 2010 TT, Nghị định Tải
Vn-501 Thiên văn hàng hải tập 2 – phần 2 Nguyễn Cảnh Sơn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-502 Thiên văn hàng hải tập 1- phần 2 Nguyễn Cảnh Sơn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-503 Giáo trình thực tập đánh giá đất đai Nhiều Tác Giả 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-504 Ngân hàng dữ liệu biển, Bùi Văn Long 1989 Đề tài, dự án Tải
Vn-505 Giáo trình GIS ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-506 GIS căn bản ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-507 Ứng dụng của GIS Nguyễn Hồng Phương, Đinh Văn Hữu 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-508 Giáo trình kỹ thuật bản đồ số ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-509 Tài liệu thực hành tin học chuyên ngành, Phần 2 microstation SE ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-510 TCVN 6259-6-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 6-Hàn TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-511 Hoàng sa lãnh thổ Việt Nam  Nguyễn Quyết Thắng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-512 Hoàng Sa Trường sa là của Việt Nam Nguyễn Nhã & Lê Minh Nghĩa 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-513 Bài Giảng Định Vị & Dẫn Đường Hàng Hải (NXB Hải Phòng ) –  Trần Đức Inh 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-514 Thành lập bản đồ địa hình ArcGIS ?   Sách, GT, BG Tải
Vn-515 Bài giảng thực hành tin học ứng dụng Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-516 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11465:2016 (ISO 16304:2013) về Tàu biển và công nghệ hàng hải – Bảo vệ môi trường biển – Bố trí, quản lý các phương tiện tiếp nhận chất thải của cảng TCVN 2016 Sách, GT, BG Tải
Vn-517 Thông tư 33/2018/TT-BTNMT quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển BTNMT 2018 TT, Nghị định Tải
Vn-518 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do tàu QCVN 26/2018/BGTVT 2019 Sách, GT, BG Tải
Vn-519 MARPOL 73/78- Các điều khoản, các nghị định thư, các giải thích thống nhất của công ước tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, được sửa đồi thành Nghi định thư 1978 liên quan. Consolidated edition 2016 Sách, GT, BG Tải
Vn-520 Thông tư 53-Qui chuẩn kỹ thuật QG về hệ thống xử lý nước thải trên tàu TCVN 2018 TT, Nghị định Tải
Vn-521 Báo cáo hiện trạng lưu vực 2010 MRC 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-522 Đánh giá kết quả tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng tại xã thạnh hải, thạnh phong, Thạnh Phú, Bến Tre ? 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-523 Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác Võ Đắc Khôi 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-524 Tập san sử địa số 5 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-525 Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng- Tập 1 Hội chữ thập đỏ 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-526 Bài giảng quản trị marketign thủy sản Nguyễn Minh Đức ? Sách, GT, BG Tải
Vn-527 Lãnh thổ và biên giới quôc gia trong luật quốc tế ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-528 Biển và cảng biển thế giới Phạm Văn Giáp 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-529 Biển Việt Nam Kỳ vọng phát triển và rủi ro môi trường Con người và thiên nhiên 2018 Sách, GT, BG Tải
Vn-530 Các quá trình vật lý và hoạt động của hồ Nguyễn Thanh Sơn dịch 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-531 Quản lý tổng hợp vùng ven bờ Nguyễn Mộng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-532 Giáo trình Khoa học Trái đất Lưu Đức Hải, Trần Nghi 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-533 Thúc đẩy Thương mại thông qua Giao thông Vận tải có sức cạnh tranh và ít khí thải Tuyến Đường thủy Nội địa và Đường biển ở Việt Nam Ngân hàng Thế giới, 2014 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-534 Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Quốc Thi ? Sách, GT, BG Tải
Vn-535 Bài giảng kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử Nguyễn Trường Thành 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-536 La bàn từ hàng Hải Nguyễn Văn Hòa 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-537 Thiên văn hàng hải tập 1- phần 1 ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-538 Xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cảnh báo tư vấn và đánh giá thiệt hại cho sự cố tràn dầu tại tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 1 ? 2003 Đề tài, dự án Tải
Vn-539 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý  Đồng Nai Trần Vĩnh Phước 2008 Đề tài, dự án Tải
Vn-540 xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ Nơron mạng phi tuyến tế bào Phạm Thượng Cát 2007 Đề tài, dự án Tải
Vn-541 Quy hoạch cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa VASC 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-542 Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia – Kiểm kê dữ liệu khí tượng biển và hải dương học Bùi Xuân Thông 2002 Đề tài, dự án Tải
Vn-543 Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia – Kiểm kê dữ liệu hải dương học đào Thái Bắc 2002 Đề tài, dự án Tải
Vn-544 Thông tin vệ tinh Học viện công nghệ bưu chính viễn thông 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-545 Hệ thống thông tin vệ tinh – tập 1 Thái Hồng Nhi ? Sách, GT, BG Tải
Vn-546 Hệ thống thông tin vệ tinh – tập2 Thái Hồng Nhi ? Sách, GT, BG Tải
Vn-547 Quản lý nguồn nước ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-548 Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Hà Văn Hòa 2015 Luận văn, luận án Tải
Vn-549 Bài giảng Khai phá dữ liệu ? 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-550 Bài giảng phát triển ứng dụng mã nguồn mở ? 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-551 Tin học phong phòng quốc tế theo tiêu chuần ICDL ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-552 Bài giảng các hệ thống thông tin số ? 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-553 Soạn thảo văn bản điện tử ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-554 Bài giảng môn trắc đạc Bùi Quang Tuyến 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-555 Bàì giảng hướng dẫn thực hành SPSS Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Nhung 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-556 Bài giảng Mạng và truyền số liệu ? 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-557 Quản trị học và quản trị nguồn nhân lực Dỗ phú Trần Tình ? Sách, GT, BG Tải
Vn-558 Bài giảng kinh tế vĩ mô Tôn Thất Đào 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-559 Bài giảng thực tập chuyên ngành SQL server ? 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-560 Bài giảng kinh tế đất Trần Văn Nguyện 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-561 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Nguyễn Văn Thụy 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-562 Bài giảng kinh tế phát triển Trịnh Thu Thủy ? Sách, GT, BG Tải
Vn-563 Biến đổi khí hậu và phát triển con người ở Việt Nam UNDP 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-564 Giáo trình Ứng dụng Công nghệ Địa-Tin học trong Đánh giá Rủi ro do Tai biến   C.J. van Westen (chủ biên) 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-565 Các phương pháp phân tích hóa học nước biển Đoàn Bộ 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-566 Cẩm nang Phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu CARE 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-567 Chính sách biển 10 quốc gia Dư Văn Toán ? Sách, GT, BG Tải
Vn-568 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ? 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-569 Đảng cộng sản viện Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 – 2011 Nguyễn Thị Thơm 2015 Luận văn, luận án Tải
Vn-570 Thư mục chuyên đề luật biển Trung tâm thông tin thư viện 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-571 Công nghe vien tham –  Pham Vong Thanh va Nguyen Truong Xuan 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-572 Bài giảng công trình biển cố định Nguyễn Văn Ngọc 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-573 Cơ sở dữ thực hiện công ước của LiênHiệp quốc về luật biển năm 1982 Nguyễn Hồng Thao 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-574 Đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam- báo cáo hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-575 Báo cáo đánh giá  hiệu quả kinh tế sau dự án – Hợp phần 1- Thực hiện dịch vụ tư vấn vận hành và duy trì hệ thống giám sát và đánh giá ? 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-576 Tập san sử địa số 7-8 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-577 Địa chất môi trường Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Thế Thôn 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-578 Địa Văn Hàng Hải Phần 1 Nguyễn Thái Dương 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-579 Địa Văn Hàng Hải Phần2 Nguyễn Thái Dương 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-580 Điều tra tổng hợp nguồn lợi sinh vật biển quần đảo Trường Sa Nguyễn Tiến Cảnh ? Sách, GT, BG Tải
Vn-581 Dự án bảo tồn và phát triển khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang ? 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-582 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển Trần Văn Ý 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-583 Đường cơ sở trong luật quố ctế hiện đại và đường cơ sở theo quy định của pháp luật Việt Nam Nguyễn Thị Hương Trà 2015 Luận văn, luận án Tải
Vn-584 Giáo trình con người và môi trường Lê Văn Khoa 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-585 Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất- Phần 1  Đô Thị Lan,  Đô Anh Tài ? Sách, GT, BG Tải
Vn-586 Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất- Phần2 Đô Thị Lan,  Đô Anh Tài ? Sách, GT, BG Tải
Vn-587 Giáo Trình Kỹ Thuật Môi Trường  Trần Kim Cương 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-588 Giáo trình kỹ thuật viên thám ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-589 Giáo trình Môi trường và Con người – Võ Văn Minh 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-590 Giáo trình Môi trường và con người-  Nguyễn Văn Thắng 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-591 Giáo trình Môi trường và con người-  Trần Minh Tâm   Sách, GT, BG Tải
Vn-592 Giáo trình Quản lý môi trường  Phan Như Thúc 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-593 Giảm nhẹ Biến đổi Khí hậu- Hỗ trợ Chương trình Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả của Việt Nam  ? 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-594 Tổng quan về đặc điểm môi trường tự nhiên, nguồn lợi sinh vật trong các hệ sinh thái vùng triều cửa sông ven biển Bắc Trung Bộ Nguyễn Viết Thịnh 1998 Đề tài, dự án Tải
Vn-595 Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 1) Nguyễn Cảnh sơn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-596 Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 2) Nguyễn Cảnh sơn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-597 Giáo trình xử lý ảnh Đỗ Năng Toàn 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-598 Thế giới lên án Trung cộng xâm lăng Hoàng Sa của VNCH Lê Quan Đạt dịch 1974 Sách, GT, BG Tải
Vn-599 GIS ứng dụng ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-600 Giáo trình kinh tế tài nguyên và Môi trường Vũ Hồng thủy 2014 Sách, GT, BG Tải

Danh mục tiếp theo

Mã TL Tên tài liệu Tên tác giả NXB Thể loại Tải File
Vn-901 Nghiên cứu tác động của môi trường địa từ ở Việt Nam Hà Duyên Châu 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-902 Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông Cầu Phan Thị Anh Đào 2009 Đề tài, dự án Tải
Vn-903 Nghiên cứu ứng dụng mô hình WETSPA và HECRAS mô phỏng, dự báo quá trình lũ trên hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia Đặng Thanh Mai 2009 Đề tài, dự án Tải
Vn-904 Nghiên cứu ứng dụng mô hình WETSPA và HECRAS mô phỏng, dự báo quá trình lũ trên hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia- Báo cáo tổng kết các chuyên đề nghiên cứu Đặng Thanh Mai 2009 Đề tài, dự án Tải
Vn-905 Nghiên cứu thử nghiệm dự báo định lượng mưa từ sản phẩm của mô hình HRM và GSM. Bùi Minh Tăng 2009 Đề tài, dự án Tải
Vn-906 Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện, theo dõi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cục bộ: tố, lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ bằng hệ thống rada thời tiét TRS-2730 Trần Duy Sơn 2009 Đề tài, dự án Tải
Vn-907 Nghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa trên cơ sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh MTSAT cho khu vực Việt Nam Nguyễn, Vinh Thư 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-908 Hoàn thiện công nghệ dự báo lũ cho hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình Hoàng, Văn Lai 2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-909 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ dự báo ngắn hạn trường các yếu tố thủy văn biển khu vực Biển Đông Nguyễn, Minh Huấn, 2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-910 Xây dựng công nghệ tính toán dự báo lũ lớn hệ thống sông Hồng – Thái Bình Trần Thục 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-911 Đánh giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam theo tổ hợp các tài liệu địa chất – địa vật lý và địa chấn Ngô, Thị Lư 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-912 Nghiên cứu vùng cửa sông Mê Kông và các quá trình tương tác giữa chúng và vùng nước trồi Nam Trung Bộ Lê, Đình Mầu 2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-913 Nghiên cứu xây dựng bộ nhân tố nhiệt động lực cho dự báo sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông Hoàng, Phúc Lâm 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-914 Ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí quyển tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam Lê Huy Minh 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-915 Ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí quyển tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam – Code lập trình chương trình xử lý số liệu, mô phỏng và các bài báo, báo cáo hội nghị Lê Huy Minh 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-916 Nghiên cứu ứng dụng mô hình WRF phục vụ dự báo thời tiết và bão ở Việt Nam Hoàng, Đức Cường 2012 Đề tài, dự án Tải
Vn-917 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-918 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Dự báo các trường khí tượng trung bình tháng trên Biển Đông Phạm Văn Huấn 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-919 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Các mô hình số dự báo thời tiết biển Đông từ 1-3 ngày Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-920 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Dự báo thời tiết vừa (7-10 ngày) trên khu vực Biển Đông bằng mô hình RAMS Nguyễn Minh Trường 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-921 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Tính toán dự báo nước dâng do bão sử dụng kết quả của mô hình khí tượng RAM Nguyễn Thọ Sáo 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-922 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Xây dựng quy trình dự báo trường sóng biển Đông (mô hình WAM và quy trình dự báo sóng vùng bờ) Nguyễn Thọ Sáo 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-923 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Quy trình liên hoàn giữa các mô hình khí tượng – hải dương Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-924 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Hệ thống thông tin tư liệu về khí tượng thuỷ văn biển Đông Công Thanh 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-925 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Dự báo ngắn hạn trường dòng chảy và nhiệt độ biển Đông Dương Hồng Sơn 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-926 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Phụ lục Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-927 Quan hệ Việt Nam Trung Quốc từ sau khi bình thường hoá quan hệ tới nay Hồ Châu 1999 Đề tài, dự án Tải

Danh mục tiếp theo

Mã TL Tên tài liệu Tên tác giả NXB Thể loại Tải File
Vn-601 Giáo trình kinh tế thủy sản Lê Xuân Sinh 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-602 Gíao trình kinh tế sinh thái biển Nguyển Thanh Toàn 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-603 Giáo trình thủy văn môi trường Lê Anh Tuấn 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-604 Giáo trình đất và bảo vệ đất Lê Đức, trần Khắc Tiệp 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-605 Giáo trình kinh tế tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Song 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-606 Giáo trình kinh tế Môi trường Barry Field, Nancy Olewiler ? Sách, GT, BG Tải
Vn-607 Bách Khoa Hàng Hải và Đóng Tàu Đỗ Thái Bình ? Sách, GT, BG Tải
Vn-608 Thông tư 29_2016_TT-BTNMT- thiet lap hanh lang bao ve bo bien BTNMT 2016 TT, Nghị định Tải
Vn-609 Hệ thống đảo ven bờ Việt nam Tài nguyên và phát triển Lê Đức an 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-610 Hiện tượng nước trồi trong vùng biển Việt Nam Bùi Hồng Long ? Sách, GT, BG Tải
Vn-611 Đánh giá hiệu quả kinh tế Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào, Khánh Hòa do địa phương quản lý  FLC 2015 Luận văn, luận án Tải
Vn-612 Hình thái bờ biển Trần Thanh tùng 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-613 Thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lập Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu  USAID 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-614 Hệ sinh thái vùng biển Việt nam ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-615 Tập san sử địa số 9-10 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-616 Khung thể chế và pháp lý cho quản lý tổng hợp biển và vùng bờ Nguyễn Hồng Thao ? Sách, GT, BG Tải
Vn-617 Kinh tế quản lý khai thác vùng ven biển ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-618 Kinh tế tài nguyên và Môi trường Bùi xuân Hồi ? Sách, GT, BG Tải
Vn-619 Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Phương Pháp Luận Và Thử Nghiệm Ở Việt Nam –  Phạm Ngọc Đăng 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-620 Kinh tế việt Nam thăng trầm và đột phá Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-621 Kỷ yếu hội thảo Môi trường  và Phát triển bền vững

VQG Côn Đảo 2010 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-622 Kỷ yếu hội thảo kho ahọc phát triển bền vững kinh tế biển:Từ chiến lược chính sách đến thực tiễn Việt Nam hiện nay   2017 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-623 Kỷ yếu Hội thảo áp dụng quy hoạch không gian biển và vùn gbờ ở Việt Nam- Cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái IUCN Việt Nam 2013 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-624 La bàn từ hàng Hải Trần Anh Ngân ? Sách, GT, BG Tải
Vn-625 Phát triển kinh tế dải ven biển Thanh – Nghệ – Tĩnh Hoàng Phan Hải Yến ? Luận văn, luận án Tải
Vn-626 Chính sách phát triển kinh tê biển và hải đảo tỉnh BRVT Lê Thanh Sơn 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-627 Kinh tế môi trường Trương Quang Hải, 2007 Luận văn, luận án Tải
Vn-628 Tập san sử địa số 6 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Tải
Vn-629 Phát triển kinh tế biển của tỉnh quảng Bình trong liên kết vùng BẮC TRUNG BỘ  Trần Thanh Tùng 2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-630 Giáo trình Sức Khỏe Môi Trường  Lê Đức 2004 Luận văn, luận án Tải
Vn-631 Lịch sử vùng biển Việt Nam- Campuchia Phạm thị Hồng Phượng 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-632 Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo luật Quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam với các nước Bùi Minh Thùy 2014 Luận văn, luận án Tải
Vn-633 Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại Tỉnh Bình Định Huỳnh Văn Đặng 2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-634 Bài giảng Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Nước Và Không Khí Lục Địa Phạm Tiến Dũng 2008 Luận văn, luận án Tải
Vn-635 Ứng dụng ảnh vệ tinh viện thám Radar trong xác định sinh khối rừng ngập mặn khu vực ven biển ĐB Sông hồng Lê Quang Toan 2011 Luận văn, luận án Tải
Vn-636 Luật biển quốc tế và luật biển Việt Nam Nguyễn Hồng Thao 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-637 Phân tích lợi ích chi phí dự án nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị xã cửa Lò, Nghệ An Nguyễn Hải Dương 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-638 Bài giải bài tập mô hình hóa môi trường Lê Hoàng Nghiêm   Sách, GT, BG Tải
Vn-639 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác của bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao Đỗ Thị Hoài 2016 Luận văn, luận án Tải
Vn-640 Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông cửu long và đề xuất giải pháp thích ứng- tập bản đồ kiên Giang UBND Tỉnh Kiên Giang 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-641 Pháp luật đại cương Bùi Ngọc Tuyền, Trần anh Thục Đoan ? Sách, GT, BG Tải
Vn-642 Phát triển du lịch biển Đà Nẵng Huỳnh Thị Mỹ Lệ 2012 Luận văn, luận án Tải
Vn-643 Phát triển và đánh đổi: Lựa chọn giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường Trung tâm Con người và Thiên nhiên 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-644 Quản lý bất động sản đô thị Lê Anh vân 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-645 Qui hoạch không gian biển   2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-646 Bài giảng đánhgiá tác động môi trường Nguyễn Văn Thắng 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-647 Qui trình chuẩn trong ứng phó thảm họa Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-648 Phương Pháp toán Ứng Dụng Trong Môi Trường Phan Văn Hạp 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-649 Tranh chấp biển Đông Marwyn S. Samuels 1982 Sách, GT, BG Tải
Vn-650 Sổ tay đánh giá tiến độ và kết quả của công tác quản lý tổng hợp biển và vùng bờ biển Nguyễn Công Minh 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-651 Tài liệu hỏi đáp luật biên giới quốc gia và luật biển Việt Nam UNBD Tân Bình 2016 Sách, GT, BG Tải
Vn-652 Tài liệu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam   2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-653 Bài giảng ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai LÊ HÙNG CHIẾN, TRẦN THỊ THƠM 2018 Sách, GT, BG Tải
Vn-654 Tài nguyên và môi trường  biển, tập 7 Nhiều Tác Giả ? Sách, GT, BG Tải
Vn-655 Tài nguyên và môi trường  biển, tập 8 Nhiều Tác Giả ? Sách, GT, BG Tải
Vn-656 Tài nguyên và môi trường  biển, tập9 Nhiều Tác Giả ? Sách, GT, BG Tải
Vn-657 Bài giảng Phân Tích Môi Trường – Hoàng Văn Hưng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-658 Thiên văn hàng hải tập 2 – phần 1 Nguyễn Cảnh Sơn ? Sách, GT, BG Tải
Vn-659 Biển Đông Bill Hayton 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-660 Thực thi chính sách pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam nhìn từ khía cạnh tư pháp Nguyễn Hoàng Phượng, Trần Thanh Thủy, Trịnh Lê Nguyên 2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-661 Thuyết minh quy hoạch chi tiết không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sần Sơn, Tỉnh Thanh Hóa   2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-662 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 10 –  Nguyễn Đinh Tuấn 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-663 Tích hợp GIS và viễn thám hỗ trợ quản lý vùng ven biển Hải Phòng Lê Thanh Bình  2010 Luận văn, luận án Tải
Vn-664 Tiếng anh chuyên ngành về môi trường   ? Sách, GT, BG Tải
Vn-665 Anh văn chuyên ngành quản lý tài nguyên biểnđảo   ? Sách, GT, BG Tải
Vn-666 GPS hệ thống định vị toàn cầu ? ? Sách, GT, BG Tải
Vn-667 Từ điền thuật ngữ nuôi trồn thủy sản của FAO 2018 FAO 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-668 Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thâm mềm toàn quốc Nhiều Tác Giả 2003 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-669 Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Xuân Trung Hiếu  2013 Luận văn, luận án Tải
Vn-670 Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng nước mặt – thực nghiệm tại khu vực Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh ĐỖ ĐỨC THÀNH  2016 Luận văn, luận án Tải
Vn-671 Viễn thám ứng dụng   ? Sách, GT, BG Tải
Vn-672 Việt Nam: Nghiên cứu NgànhThủy sản   Ronald D. Zweig 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-673 Giáo trình hóa học môi trường Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải ? Sách, GT, BG Tải
Vn-674 Xây dựng cơ sở khoa học, pháp lý cho việc đánh giá và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển Việt Nam Đỗ Công Thung 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-675 Chủ quyền Biển Đông Hoàng Sa – Trường Sa ĐH Quốc Gia TP.HCM 2018 Sách, GT, BG Tải
Vn-676 Tập bản đồ hành chính 64 tỉnh thành Việt Nam Lê Phước Dũng 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-677 Rừng ngập mặn – Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên THCS & THPT GIZ 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-678 Nghiên cứu hiệu quả của vis65c áp dụng chính sách chi trả địch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An ĐINH THỊ NGỌC THÚY  2018 Luận văn, luận án Tải
Vn-679 Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Nguyễn Minh Quang ? Sách, GT, BG Tải
Vn-680 Tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam Nguyễn Chu Hồi 1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-681 Quy hoạch phát triển nuôi trồng hải sản trên biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2020 Nguyễn Thanh Hải 2015 Đề tài, dự án Tải
Vn-682 BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 2018 Phòng nghiên cứu phân tích 2018 Sách, GT, BG Tải
Vn-683 Giới thiệu về lượng giá kinh tế dịch vụ hệ sinh thái GEF 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-684 Bảo tồn đa dạng sinh học biển và đất ngập nước – kinh nghiệm từ một số dự án nhỏ GEF 2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-685 Báo cáo ngành cảng biển FPT 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-686 Nghiên cứu các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến tổng lượng hàng containner thôgn qua cảng biển Việt Nam PHẠM THỊ THU HẰNG  2016 Đề tài, dự án Tải
Vn-687 Nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam JICA 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-688 Đề án phát triển dịch vụ logidstics tình BR-VT giai đoạn 2011-2020 UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2011-2020 Sách, GT, BG Tải
Vn-689 Dịch vụ cảng biển và phát triển dịch vụ cảng biển ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP  2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-690 Quản lý nhà nước đối với dịch vụ Logistics ở cảng Hải phòng NGUYỄN QUỐC TUẤN  2015 Đề tài, dự án Tải
Vn-691 Quy hoas5ch chi tiết cơ sở phá dỡ tàu đến năm 2020, định hướng đến 2030 Cục Hàng Hải Việt Nam 2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-692 Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam trogn điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Hoàng Thị Trung 2017 Luận văn, luận án Tải
Vn-693 Thúc đẩy Thương mại thông qua Giao thông Vận tải có sức cạnh tranh và ít khí thải Tuyến Đường thủy Nội địa và Đường biển ở Việt Nam  Luis C. Blancas and M. Baher El-Hifnawi 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-694 Bài giảng quản lý hậu cần nghề cá Phạm Văn Thông 2017 Sách, GT, BG Tải
Vn-695 Thực trạng cảng cá Lạch bạng, tỉnh Thanh Hóa và các giải pháp sử dụng bền vững dựa vào cộng đồng CAO THỊ THANH TÚ 2016 Luận văn, luận án Tải
Vn-696 Bộ công cụ Hướng dẫn Giảm nghèo thông qua Du lịch. Tổ chức lao động quốc tế 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-697 Quản lý phát triển du lịch biển Phạm Trung Lương 2003 Đề tài, dự án Tải
Vn-698 Quy hoạch phát triển nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2011-2020 Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-699 Du lịch sinh thái, những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam Phạm Trung Lương chủ biên ? Sách, GT, BG Tải
Vn-700 Nghiên cứu hiện trạng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam và đề xuất phương pháp xử lý nước thải Trịnh Ngọc Tuấn  2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-701 Báo cáo tóm tắt Qui hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 Viện kinh tế qui hoạch thủy sản 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-702 Hoạch định không gian khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa Võ Thiên Lăng 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-703 Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt nam Trung tâm khuyến ngư quốc gia ? Sách, GT, BG Tải
Vn-704 Nghề cá Việt Nam Bùi Đình Chung 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-705 Nghiên cứ nguồn lợi và khai thác cá nổi xa bờ Hồ Thọ 1995 Đề tài, dự án Tải
Vn-706 Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển Tập 2 Viện nghiên cứu hải sản 2001 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-707 Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển Tập 1 Viện nghiên cứu hải sản 2001 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-708 Giáo trình Kiến thức chugn về sản xuất muối biển Vũ Văn Phái 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-709 Gíao trình module sản xuất muối phơi nước Vũ Văn Phái 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-710 Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập Lê Đăng Doanh 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-711 Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Đồng bằng Sông Hồng Đoàn Hải Yến 2016 Luận văn, luận án Tải
Vn-712 Giáo trình Khoa Học Môi Trường –  Nguyễn Khoa Lân 2007 Luận văn, luận án Tải
Vn-713 Kinh tế biển ở vùng Tây Nam của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế PHẠM VĂN QUANG 2019 Luận văn, luận án Tải
Vn-714 Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông ? ? Luận văn, luận án Tải
Vn-715 Cơ sở khoa học, pháp lý cho việc xác định biên giới và ranh giới biển của Việt nam ở vùng biển Tây Nam Hoàng Trọng Lập 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-716 Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai Bộ giáo dục và đào tạo ? Sách, GT, BG Tải
Vn-717 Thực trạng và phương hướng xác định chủ quyền Biển Đông TRẦN VĂN THƯƠNG  2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-718 Kết quả đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng tại xã Trung Bình, Huyện Trần Đề và xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng   2012 Đề tài, dự án Tải
Vn-719 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do  biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh GIZ 2016 Sách, GT, BG Tải
Vn-720 Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do BĐKH đối với sản xuất  nông nghiệp và NTTS tại huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình LÊ HÀ PHƯƠNG  2014 Luận văn, luận án Tải
Vn-721 Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tương cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH UNDP 2015 Sách, GT, BG Tải
Vn-722 Xây dựng cơ sở khoa học và phươgn pháp luận lượng hóa  giá trị kinh tế các vườn quốc gia phục vụ công tác quản lý và phát triển bền vững Đỗ Nam Thắng 2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-723 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam do suy thoái môi trường gây ra Nguyễn Thế Chinh 2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-724 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý và khôi phục môi trường sau thiên tai- nghiên cứu điển hình tại một địa phương Ngô Thị Vân Anh  2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-725 Giáo trình con người và môi trường Võ Văn Minh 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-726 Giáo trình môi trường và con người Nguyễn Xuân Cự 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-727 Giới Thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công Ban thư ký ủy hội sông Mêkông 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-728 Bài giảng Môi trường và Con người trường –  Lê Thị Thanh Mai ? Sách, GT, BG Tải
Vn-729 Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu ? Sách, GT, BG Tải
Vn-730 Vị trí địa sinh vật và phân vùng đa dạng sinh học biển Việt nam Nguyễn Huy Yết 2003 Đề tài, dự án Tải
Vn-731 Bài giảng Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí –  Lê Văn Thiện ? Sách, GT, BG Tải
Vn-732 Hệ thống định vị toàn cầu Huỳnh Văn Chương, Phạm Gia Tùng 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-733 Đánh giá tác động môi trường Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-734 Giáo trình bản đồ địa chính Nguyễn Thị Kim Hiệp 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-735 Giáo trình đo đạc địa chính Nguyễn Trọng san 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-736 Nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hóa bản đồ tự động và xây dựng phần mềm tổng quát hóa bản đồ từ dữ liệu bản đồ  địa hình tỷ lệ lớn hơn Đồng thị Bích Phương 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-737 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 7 –  Lê Quang Hân 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-738 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 6 –  Lê Gia Kỷ 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-739 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 5 –  Phạm Phố 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-740 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 4 –  Trần Ứng Long 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-741 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 3 –  Lâm Minh Triết 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-742 Cẩm Nang Phổ Biến Kiến Thức Mô Hình Sản Xuất Và Bảo Vệ Môi Trường Công ty Bảo Thắng 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-743 Khung thể chế phát triển bền vững của một số nước Đông Nam Á Và Bài học cho Việt Nam – Lưu Bách Dũng 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-744 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 2 –  Phạm Tiến Dũng 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-745 Khoa Học Môi Trường –  Lê Văn Khoa 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-746 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 1 –  Nguyễn Khắc Thanh 1998 Sách, GT, BG Tải
Vn-747 Sổ Tay Hướng Dẫn Quản Lý Môi Trường Cấp Cơ Sở Nhiều Tác Giả 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-748 Sổ Tay Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Môi Trường Nhiều Tác Giả 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-749 Báo Cáo Khoa Học Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo –  Trần Tuấn Anh 2000 Đề tài, dự án Tải
Vn-750 Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tập 2 Nhiều Tác Giả 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-751 Giáo trình Kỹ Thuật Môi Trường  Hoàng Kim Cơ 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-752 Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 – Nhiều Tác Giả 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-753 Giáo trình Kỹ Thuật Địa Môi Trường Nguyễn Uyên 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-754 Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Phạm Văn Khánh 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-755 Giáo trình Kỹ Thuật An Toàn Và Môi Trường  Nguyễn Văn Nghĩa 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-756 Giáo trình Kinh Tế Môi Trường  Trương Quang Hải 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-757 Bài Giảng Các Chất Ô Nhiễm Trong Không Khí – Đất – Nước Nhiều Tác Giả ? Sách, GT, BG Tải
Vn-758 Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết 2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-759 Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2011 Bộ Tài Nguyên 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-760 Giáo trình Cơ Học Môi Trường Liên Tục  Phan Nguyên Di 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-761 Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường Nguyễn Thị Kim Thái 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-762 Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội  Nhiều Tác Giả ? Sách, GT, BG Tải
Vn-763 Hóa Kỹ Thuật Môi Trường  Nhiều Tác Giả ? Sách, GT, BG Tải
Vn-764 Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường  Lê Xuân Phương 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-765 Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường   Trần Cẩm Vân 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-766 Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường  Ngô Tự Thành 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-767 Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ giáo dục và đào tạo ? Sách, GT, BG Tải
Vn-768 Giáo trình Quy Hoạch Môi Trường   Vũ Viết Thắng 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-769 Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý  Lê Văn Khoa 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-770 Tài liệu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam- dùng để phổ biến nhân dân Ban Tuyên giáo Thành Ủy TPHCM ? Sách, GT, BG Tải
Vn-771 Quản Lý Môi Trường Cho Sự Phát Triển Bền Vững   Lưu Đức Hải,  Nguyễn Ngọc Sinh 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-772 Sự thật về những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt Trung Nguyễn Huy toàn và nnk 1995 Sách, GT, BG Tải
Vn-773 Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường  Hoàng Xuân Cơ 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-774 Quản Lý Chất Lượng Môi Trường  Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-775 Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam đến 2050 CIEM 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-776 Giáo trình hóa môi trường  Huỳnh Ngọc Phương Mai ? Sách, GT, BG Tải
Vn-777 Giáo trình Phương Pháp Phân Tích Các Thông Số Môi Trường Nguyễn Trung Thành 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-778 Giáo Trình Hóa Học Môi Trường  Nguyễn Văn Hải 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-779 Giáo Trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển   Phạm Ngọc Hồ 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-780 Giáo Trình Độc Học Môi Trường  Nguyễn Thị Phương Anh 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-781 Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường Hoàng Đình Thu 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-782 Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường  Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-783 Giáo trình Phát Triển Bền Vững và Nhận Thức Về Môi Trường Ban thư ký ủy hội sông Mêkông 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-784 Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường  Trịnh Thị Thanh, Đồng kim Loan 2004 Sách, GT, BG Tải
Vn-785 Tài liệu Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng IMHEN 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-786 Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề   Lê Huy Bá 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-787 Giáo trình Độc Học Môi Trường Cơ Bản   Lê Huy Bá 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-788 Điều Kiện Tự Nhiên Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Môi Trường  Đỗ Xuân Sâm 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-789 Giáo trình Địa Hóa Môi Trường  Mai Trọng Nhuận 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-790 Giáo trình Địa Chất Môi Trường  Nguyễn Đình Hòe 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-791 Giáo Trình Môi Trường Học Cơ Bản  Lê Huy Bá ? Sách, GT, BG Tải
Vn-792 Bài Giảng Độc Học Môi Trường  Đoàn Thị Thái Yên 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-793 Giáo trình Hóa Học Môi Trường   Phạm Thị Mai Thảo ? Sách, GT, BG Tải
Vn-794 Giáo trình Chiến Lược Và Chính Sách Môi Trường   Lê Văn Khoa 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-795 Giáo trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường  Lưu Đức Hải 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-796 Giáo trình Cơ Sở Hóa Học Môi Trường  Trần Tứ Hiếu 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-797 Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN   Phạm Hoàng Hải 1997 Sách, GT, BG Tải
Vn-798 Các Câu Hỏi Chọn Lọc Và Trả Lời Về Sinh Thái và Môi Trường   Lê Đình Trung 2000 Sách, GT, BG Tải
Vn-799 Tài liệu Biến đổi khí hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên THCS & THPT Nguyễn Anh Dũng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-800 Bảo Vệ Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững  Nhiều Tác Giả 1994 Sách, GT, BG Tải
Vn-801 Sổ tay ABC về tổ chức các hoạt động và dự án bảo vệ môi trường The Asia Foundation 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-802 Giáo trình An Toàn Bức Xạ Bảo Vệ Môi Trường  Phùng Văn Duân 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-803 Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí  Phạm Ngọc Hồ 2009 Sách, GT, BG Tải
Vn-804 Nghiên cứu ứng dụng côgn nghệ thẩm thấu ngược ro trong khử mặn và phục vụ cấp nước cho các vùng duyên hải và hải đảo. Nguyễn Cảnh Dũng 2008 Luận văn, luận án Tải
Vn-805 Sổ tay tra cứu các đặc trưng của khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam Nguyêễn Thế Tưởng ? Sách, GT, BG Tải
Vn-806 Các quá trình thủy lực Nhiều Tác Giả   Sách, GT, BG Tải
Vn-807 Bài giảng công nghệ đóng mới tàu thủy – Nguyễn Văn Hân và Ngô Hồng Quân 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-808 Gíao trình lý thuyết tàu thủy Đỗ Hùng Chiến 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-809 Giáo Trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường Bùi Thị Nga 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-810 Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam – BTNMT, 2012 Bộ TNMT 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-811 Kỷ yếu: Hội nghị – Tập huấn Về giáo dục bảo vệ môi trường Vụ khoa học 2001 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-812 Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ & Môi trường khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 17 tại Đồng Tháp Sở KHCN&MT 2001 Kỷ yếu Hội thảo Tải
Vn-813 Hỏi và đáp về biến đổi khí hậu Phạm Đức Thi 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-814 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2012 ? 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-815 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014 ? 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-816 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013 ? 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-817 Giáo trình Thoát Nước Tập 2 –  Hoàng Văn Huệ 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-818 Công Nghệ Chống Xói Lở – Bảo Vệ Môi Trường –  Phan Đức Tác   Sách, GT, BG Tải
Vn-819 Rừng Ngập mặn ven biển Viên Ngọc Nam 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-820 Bài giảng Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Phạm Tiến Dũng 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-821 Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm  Phạm Ngọc Hải 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-822 Giáo trình Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước –  Đặng Vũ Minh 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-823 Giáo Trình Tài Nguyên Nước (NXB Hà Nội 2011)   Hoàng Văn Bảy 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-824 Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Việt Nam Trần Thanh Xuân 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-825 Sổ Tay Phổ Biến Kiến Thức Tài Nguyên Nước Việt Nam   Nhiều Tác Giả   Sách, GT, BG Tải
Vn-826 Giáo trình Hoá Nước  Nguyễn Văn Bảo 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-827 Giáo trình Phát Triển Và Quản Lý Tài Nguyên Nước Ngầm   Nguyễn Thu Hiền 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-828 Giáo Trình Tài Nguyên Nước Nguyễn Thị Phương Loan 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-829 Giáo trình Đánh Giá Tài Nguyên Nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-830 Qui hoạch và quản lý tổng hợp KHÔNG GIAN VÙNG BỜ BIỂN hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam IUCN ? Sách, GT, BG Tải
Vn-831 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3 Trần Ngọc Chấn 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-832 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2 Trần Ngọc Chấn 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-833 TCVN 6259-8D-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 8D-Tàu Chở Xô Khí Hóa Lỏng TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-834 Giáo trình Độc Học, Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người Trịnh Thị Thanh 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-835 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 Trần Ngọc Chấn 2001 Sách, GT, BG Tải
Vn-836 Giáo trình Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí  Nguyễn Đinh Tuấn 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-837 TCVN 6259-7A-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 7A-Vật Liệu TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-838 Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 ? 2014 Sách, GT, BG Tải
Vn-839 Luật Tài Nguyên Nước 2012 ? 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-840 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế – sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm Lê Đức Tố 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-841 Tổng kết mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên dải cát ven biển từ Quảng Bình – Bình Thuận Nguyễn Hữu Tứ 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-842 Tổng quan về nghiên cứu tảo độc hại ở Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên – Huế Tôn Thấp Pháp  2006 Đề tài, dự án Tải
Vn-843 Tai biến động đất và sóng thần Cao Đình Triều   Sách, GT, BG Tải
Vn-844 Giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển thành phố Đà nẵng Huỳnh Văn Thanh 2002 Sách, GT, BG Tải
Vn-845 Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học Bộ TNMT 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-846 Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bộ phận lãnh thổ Việt Nam ? 1982 Sách, GT, BG Tải
Vn-847 Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên- Hướng dẫn quy hoạch tổng hợp bảo tồn phát triển đầm Đông Hồ , Việt Nam Lương Thanh Hải 2013 Sách, GT, BG Tải
Vn-848 TCVN 6259-9-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 9-Phân Khoang TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-849 TCVN 6259-10-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 10-Ổn Định TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-850 TCVN 6259-11-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 11-Mạn Khô TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-851 TCVN 7094-2007 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Phương Tiện Thủy Nội Địa Vỏ Gỗ TCVN 2003 TT, Nghị định Tải
Vn-852 Tài liệu bài giảng kỹ năng GIS cơ bản với phần mềm ARCGIS 10.x. Level 1 Trần Hùng 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-853 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin địa lý phục vụ hợp tác giải quyết một số vấn đề cơ bản về khoa học trái đất trên lãnh thổ Việt Nam, khu vực và toàn cầu Đặng Hùng Võ 2009 Đề tài, dự án Tải
Vn-854 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán, dự báo ô nhiễm và xác định nguồn gây ô nhiễm cho hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai Trần, Hồng Thái 2009 Đề tài, dự án Tải
Vn-855 Đánh giá mức độ suy thoái cá hệ sinh thái vùng ven bờ biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững Nguyễn, Huy Yết,TS. 2010 Đề tài, dự án Tải
Vn-856 100 Câu Hỏi Đáp Về Gia Định-Sài Gòn-HCM-Địa Lý Gia Định Sài Gòn Nguyễn Đình Đầu 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-857 Giáo Trình Hệ Thống Thông Tin Địa Lý  Trần Thị Băng Tâm 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-858 luận cứ khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái đảo,  Đặng Văn Bào 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-859 Ứng Dụng Tin Học Trong Nghiên Cứu Và Dạy Địa LÝ Trần Viết Khanh 2008 Sách, GT, BG Tải
Vn-860 Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Địa Lý  Nguyễn Văn Cư 2003 Sách, GT, BG Tải
Vn-861 Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS & Phần Mềm MapInfo 4.0 Nguyên Thế Thận 2005 Sách, GT, BG Tải
Vn-862 Một số giải pháp đột phá phát triển du lịch vùng biển và ven biển Việt Nam, Lê Trọng Bình,  2007 Đề tài, dự án Tải
Vn-863 Giáo Trình Thực Tập Môn Hệ Thống Thông Tin Địa Lý  Võ Quang Minh & Nguyễn Hồng Điệp ? Sách, GT, BG Tải
Vn-864 Hướng dẫn phục hồi hệ sinh thái rạn san hô,  Võ Sỹ Tuấn,  2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-865 Giáo Trình Quy Hoạch Quản Trị Đất Đai Lê Quang Trí ? Sách, GT, BG Tải
Vn-866 Địa lý và lịch sử Việt Nam Nhiều Tác Giả ? Sách, GT, BG Tải
Vn-867 Sài gòn xưa và nay Nhiều Tác Giả 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-868 Nghiên cứu đánh giá quy luật biến động một số trường khí tượng cơ bản biển Đông  bùi Xuân Thông,  2002 Đề tài, dự án Tải
Vn-869 Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương 2-Khí Quyển & Thủy Quyển Nguyễn Trọng Hiếu 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-870 Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương 3-Thổ Nhưỡng Quyển & Sinh Quyển Nguyễn Trọng Hiếu 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-871 Một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều kiện phòng thí nghiệm,  Trần Văn Tựa, 2005 Đề tài, dự án Tải
Vn-872 Tóm tắt kết quả nghiên cứu của dự án hợp tác Việt Nam- Thái Lan về đánh giá và quản lý nguồn lợi ở Vịnh Thái Lan Phạm Thược 1999 Đề tài, dự án Tải
Vn-873 Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Phạm Xuân Hậu   Sách, GT, BG Tải
Vn-874 Đặc điểm nguồn lợi cá tầng đáy ở biển Việt Nam Phạm Thược 2000 Đề tài, dự án Tải
Vn-875 Bến Nghé Xưa Sơn Nam   Sách, GT, BG Tải
Vn-876 Đánh giá hiện trạng công nghệ khai thác hải sản xa bờ ở những vùng biển trọng điểm Nguyễn Long 1997 Đề tài, dự án Tải
Vn-877 Cách Đo Ruộng Và Cách Lập Bản Đồ A. Bouchet 1925 Sách, GT, BG Tải
Vn-878 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 1-Các Tỉnh Và Thành Phố Đồng Bằng Sông Hồng Lê Thông 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-879 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 2-Các Tỉnh Vùng Đông Bắc Lê Thông 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-880 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 3-Các Tỉnh Vùng Tây Bắc & Vùng Bắc Trung Bộ Lê Thông 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-881 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 4-Các Tỉnh & Thành Phố Duyên Hải Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Lê Thông 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-882 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 5-Các Tỉnh Thành Phố Cực Nam Trung Bộ & Đông Nam Bộ Lê Thông 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-883 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 6-Các Tỉnh Và Thành Phố Đồng Bằng Sông Cửu Long Lê Thông 2006 Sách, GT, BG Tải
Vn-884 Huyền thoại đường HCM trên biển Thông tấn xã VN 2011 Sách, GT, BG Tải
Vn-885 Những yêu sách đối kháng của VN và TQ ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông M.Claget,Chính trị, 1996 Sách, GT, BG Tải
Vn-886 Khí quyển và hải dương Nguyễn Đăng Khoa   Sách, GT, BG Tải
Vn-887 Ô nhiễm do sông tải ra  Phạm Văn Ninh,  1995 Đề tài, dự án Tải
Vn-888 Đánh giá hiện trạng kinh tế vùng bờ Trương Văn Tuyên 2004 Đề tài, dự án Tải
Vn-889 Đặc khảo về hoàng sa trường sa 1974 Khai Trí 1975 Sách, GT, BG Tải
Vn-890 Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của VN trên biển Đông UBBGQG 2010 Sách, GT, BG Tải
Vn-891 Sức mạnh biển Alfred Thayer Mahan, Phạm Nguyên trường dịch 2012 Sách, GT, BG Tải
Vn-892 Vịnh Bắc Việt- Địa lý và chủ quyền hải quân, Vũ Hữu San Tổng hội hải quân và hàng hải VNCH   Sách, GT, BG Tải
Vn-893 Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thủy sản ven biển Cần Giờ- Tp. Hồ Chí Minh Phạm Thanh Lưu 2006 Đề tài, dự án Tải
Vn-894 Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn san hô trong việc giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cuộc sống ở vùng ven biển ? 2007 Sách, GT, BG Tải
Vn-895 Nghiên cứu hiện tượng mực nước biển dâng dị thường không phải do bão xẩy ra tại các vùng cửa sông ven biển Việt Nam Bùi Xuân Thông 2007 Đề tài, dự án Tải
Vn-896 Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong việc giám sát môi trường sinh thái tại các khu vực khai thác mỏ lộ thiên Vũ, Đình Thảo 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-897 Hợp tác nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường và thiên tai Nguyễn, Xuân Lâm ? Đề tài, dự án Tải
Vn-898 Áp dụng tổ hợp các phương pháp địa chất cấu trúc viễn thám – GIS – Nghiên cứu hiện trạng dự báo lũ quét và trượt lở dọc tuyến quốc lộ 32 thuộc các tỉnh Yên Bái, Lai Châu Hồ, Tiến Chung ? Đề tài, dự án Tải
Vn-899 Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao các thời kỳ để đánh giá biến động đường bờ sông Tiền, sông Hậu tại 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp Nguyễn, Ngọc Lâm 2011 Đề tài, dự án Tải
Vn-900 Nghiên cứu thiết lập hệ thống độ cao chuẩn thống nhất cho cả lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam trên cơ sở không sử dụng mặt nước biển trung bình Phạm Hoàng Lân 2009 Đề tài, dự án Tải