Tài liệu điện tử

Hiện tại, nguồn tài liệu trực tuyến phục vụ miễn phí cho sinh viên của Khoa Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM. Quý đọc giả có nhu cầu tham khảo vui lòng đăng ký  thành viên.

Sau khi chọn các tài liệu, quý đọc giả ghi lại mã code để điền thông tin vào phiếu Liên hệ. Chúng tôi sẽ gửi lại tài liệu cho quý đọc giả theo địa chỉ email đã cung cấp.