Tài liệu điện tử

Hiện tại, nguồn tài liệu trực tuyến phục vụ miễn phí cho sinh viên của Khoa Quản lý Tài nguyên và Môi trường biển đảo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM.

Quý đọc giả có nhu cầu tham khảo vui lòng Liên hệ