Danh sách Tân sinh viên Khóa 2

Chào mừng Tân sinh viên Khóa 2 ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo.

Niên học 2017 – 2021, Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo đã tuyển chọn được 24 thí sinh vào ngành với danh sách đính kèm.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp: Cô Nguyễn Trâm Anh