Thủy văn ứng dụng và các tính toán

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả sách chuyên khảo “Thủy văn ứng dụng và các tính toán” , do PGS. TS. Nguyễn Thị Bảy (chủ biên) – Trần Thị Kim, xuất bản năm 2018, tại nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Nội dung quyển sách  gồm 10 chương, chi tiết như sau:


Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Các định lý cơ bản trong nghiên cứu thủy văn
Chương 3: Nước trong khí quyển
Chương 4: Sông ngòi và sự hình thành dòng chảy sông ngòi
Chương 5: Đo đạc thủy văn
Chương 6: Tính toán thủy văn
Chương 7: Tính toán dòng chảy thiết kế
Chương 8: Thủy văn hồ chứa
Chương 9: Thủy triều
Chương 10: Dòng chảy đều trong kênh hở

Tổng số trang: 260 trang
Giá bìa: 37.000 đồng
Đặt mua tài liệu
Các tài liệu khác