Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 đối với PT1, đợt 3 đối với PT 2 (xét học bạ)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Khoa Quản lý tài nguyên biển và hải đảo thông báo tới quý phụ huynh và các bạn học sinh về thời gian xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2019

  • Đợt 2 đối với Phương thức 1 (điểm thi THPT);
  • Đợt 3 đối với Phương thức 2 (xét điểm học bạ)

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/08 – 05/09 (trừ ngày Lễ, thứ 7, chủ nhật).

Đối với ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo, điểm xét tuyển các phương thức như sau:

  • Phương thức 1: 14 điểm các khối A00, A01, A14, B00
  • Phương thức 2: 18 điểm (tổng điểm trung bình 3 năm cấp 3 các môn thuộc các khổi A00, A01, A14 và B00)

Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

– Phương thức 1:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu trên website của Trường,
+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019-bản sao y chứng thực,
– Phương thức 2:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM (xem hướng dẫn ở mục (6.2) bên dưới) Thí sinh đăng ký thông tin tại website: http://www.ts.hcmunre.edu.vn
+ 01 túi hồ sơ theo mẫu Trường Đại học TN&MT TP.HCM (liên hệ P.Đào tạo).
+ 01 bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời);
+ 01 bản sao y chứng thực Học bạ THPT;
+ 01 bản sao y chứng thực các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
+ 01 bì thư dán tem và ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.

Các quý phụ huynh và các bạn học sinh xem thông tin chi tiết tại:

http://tuyensinh.hcmunre.edu.vn/chitiet/tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-ot-2-oi-voi-phuong-thuc-1-bo-sung-ot-3-oi-voi-phuong-thuc-2

Trân trọng.