Đăng ký học trực tuyến mùa dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo qua công văn Số 795/BGDĐT-GDĐH, ngày 13/3/2020 liên quan đến công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19,   Nhà trường đang triển khai công tác giảng dạy trực tuyến.

Nhằm khuyến khích sinh viên tham gia học trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19, tất cả môn học đăng ký học trực tuyến sẽ được giảm 10% học phí.

Để đảm bảo tất cả sinh viên của Khoa có thể tham gia học trực tuyến, các bạn vui lòng trả lời bản khảo sát sau:

Khảo sát sinh viên về việc học trực tuyến mùa dịch Covid-19

  • Cảm ơn các bạn đã phản hồi thông tin nhanh chóng!

 

Verification