Học bổng dành cho sinh viên Khoa Biển đảo tham gia khóa đào tạo tại Ý.

Khoa Quản lý Tài nguyên  Biển và Hải đảo thông báo đến toàn thể sinh viên về học bổng tham gia khóa đào tạo mùa Đông  tại Ý.
1. Yêu cầu:
– Sinh viên đang theo học tại Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và hải đảo
– Đạt thành tích học tập tốt 
– Có trình độ tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt
2. Số suất học bổng:  3
3. Thông tin về khóa đào tạo:
– Thời gian dự kiến: tháng 3 năm 2023
 Địa điểm: Mazara, Italy
Mọi chi phí đi lại, ăn ở trong 2 tuần đào tạo do dự án MARE –  tài trợ.

Hồ sơ xét tuyển học bổng vui lòng gửi về Văn Phòng Khoa trước ngày 30/11/2022.