Nghiên cứu quá trình tương tác biển- lục địa và ảnh hưởng ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ

Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả sách chuyên khảo “Nghiên cứu quá trình tương tác biển- lục địa và ảnh hưởng ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ” , do GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng chủ biên, xuất bản năm 2014, tại nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

Nội dung quyển sách  gồm 6 chương, Chi tiết như sau:

Chương 1: Đới bờ Đông và Tây Nam Bộ

Chương 2: Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội

Chương 3: Môi trường và các hệ sinh thái

Chương 4: Quá trình tương tác biển – lục địa đới bờ Nam Bộ

Chương 5: Hệ quả tương tác biển – lục địa và sự biến đổi các hệ sinh thái ở đới bờ Nam Bộ

Chương 6: Bảo vệ các hệ sinh thái và phát triển bền vững đới bờ Nam Bộ

Sách dày 266 trang, bìa cứng, giấy chất lượng cao

Giá bìa: 115.000 đồng

Đặt mua tài liệu

Các tài liệu khác