Điểm thi học kỳ 2 khóa 1 ĐH05-QLBĐ

1- Môn Khí tượng biển

2- Môn Cơ lưu chất

3- Môn địa lý tự nhiên Biển Đông

4- Môn Biển đảo với vấn đề biến đổi khí hậu

5- Môn Môn trường biển và ô nhiễm