DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 KHÓA 06ĐHQLBĐ (dự kiến)

Theo kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 của phòng công tác HSSV, Khoa thông báo đến các em sinh viên khóa 01 lớp 05QLBĐ những em dự kiến sẽ có học bổng gồm:

  1. Hoàng Thúy Vân (Điểm TBC: 7.29)  Điều kiện để có học bổng gồm:

    – Điểm thi giữa kỳ và cuối kỳ không có môn nào dưới 5 điểm.

    – Điểm trung bình cộng phải trên 7.0.

    Dựa vào những tiêu chuẩn đó, Khoa xin chúc mừng các em có tên nêu trên có cơ hội nhận được học bổng của trường.

    Mọi thắc mắc liên hệ Giáo vụ khoa.