Nghiên cứu tính toán ngập úng khu vực Quận 12, TPHCM bằng mô hình MIKE FLOOD

Trần Tuấn Hoàng[1], Ngô Nam Thịnh[1], Võ Thị Thảo Vi[1] Phạm Quốc Phương[2]

 Phân viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu[1]

Trung tâm Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh[2]

 

Tóm tắt: Nghiên cứu tính toán ngập úng cho lưu vực quận 12 – thành phố Hồ Chí Minh bằng mô hình Mike Flood nhằm tìm ra nguyên nhân ngập và giải pháp giảm ngập, phục vụ công tác quy hoạch xây dựng và tiêu thoát nước đô thị. Trong nghiên cứu này đã sử dụng các mô hình như: Mike 11 HD tính toán dòng chảy trên sông, kênh, rạch, có xét đến công trình cống ngăn triều. Mike 21Fm tính toán dòng chảy tràn bề mặt từ dữ liệu địa hình Lidar (2,5×2,5m) và công trình đê ngăn triều ven sông. Mike Urban mô phỏng mạng lưới thoát nước đô thị từ dữ liệu hiện trạng cống ở quận 12. Mike Flood thực hiện tính toán kết nối 3 mô hình Mike 11HD, Mike 21FM và Mike Urban.

Ngập được mô phỏng theo các kịch bản chính: mưa vượt thiết kế, mực nước biển dâng (NBD) và lũ từ thượng nguồn tăng. Kết quả tính toán được so sánh với số liệu ngập thực tế cho kết quả khá tốt và đưa ra một số giải pháp giảm ngập cho khu vực quận 12 ở các tuyến đường thường xuyên ngập như Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, Quốc Lộ 1A,….

Từ khóa: ngập, quận 12, Lidar

NgapQuan12_Mikde Flood