Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 08

Link đăng ký trực tuyến: https://bitly.vn/afdb

Lưu ý:
– Sinh viên khóa 08 chưa có Mã số sinh viên nên bỏ trống dòng này
– Sinh viên cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với phòng Khảo thí Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra Giáo dục để được hỗ trợ. Số điện thoại 028.39911835