TRẠI YSEALI Camp Theory U 2020 TUYỂN THÀNH VIÊN

Trại/Hội thảo YSEALI Camp Theory U 2020 này được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta phối hợp cùng United in Diversity, American Corners tổ chức hướng tới các bạn thanh thiếu niên tại ĐNA tham gia vào mạng lưới YSEALI (bao gồm cả alumi). Đây là chương trình trải nghiệm trải nghiệm học tập 3 ngày rưỡi nhằm tăng cường khả năng hiểu và giải quyết các thách thức hệ thống, xây dựng năng lực tập thể trong phạm vi ảnh hưởng của bạn, phát triển các mối quan hệ xác thực.

– Thời gian diễn ra: 13-16/01/2020

– Deadline: trước 9:00AM ngày 06.12.2019 (theo giờJakarta)
– Link: http://bit.ly/ysealiucamp2020