Họp khởi động dự án MARE, 18 – 20 Feb 2020, Bremen, Germany

Xem bản tin bằng tiếng Anh

Thông tin về dự án MARE

Vào ngày 18 tháng 2 năm 2020 tại Bremen, Đức, Trường Đại học Bremen đăng cai tổ chức cuộc họp khởi động dự án MARE- Tính bền vững vùng ven biển và đồng bằng cho khu vực Đông Nam Á. Thời gian từ ngày 18 đến 20 tháng 2 năm 2020 tại Trung tâm đa phương tiện giáo dục sau đại học (ZMML), Đại học Bremen.

Mục tiêu của cuộc họp là giới thiệu các đơn vị thành viên và lĩnh vực nghiên cứu; Trình bày / Thảo luận về mục tiêu, nội dung, thời gian biểu, trách nhiệm, v.v.; Thảo luận và giải quyết các vấn đề mở hoặc các điểm quan trọng; Trình bày và thảo luận về các vấn đề tài chính và hành chính; Xác định các quy tắc và hướng dẫn hợp tác; Trình bày / Thảo luận về các hoạt động của năm đầu tiên (2020); Cụ thể hóa kế hoạch dự án; xác định các bước tiếp theo (Quản lý vi mô); Giới thiệu Ma trận kiểm soát chất lượng (QCM) và đào tạo và cuối cùng là giới thiệu các viện liên quan của UniHB và các hoạt động chính của viện.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 10:00 sáng ngày 18 tháng 02 năm 2020 với lời phát biểu khai mạc của bà Hasenmüller, đại diện phòng Quốc tế của trường đại học Bremen, Đức. Bà đã trình bày về Đại học Bremen và các cơ hội hợp tác tiềm năng trong và ngoài phạm vi của dự án MARE.

Bà Hasenmüller, Phòng Quốc tế,UniHB phát biểu khai mạc hội thảo

Tiếp nối chương trình, Ông Y. Ogurol đã giới thiệu về Trung tâm đa phương tiện trong giáo dục đại học (ZMML), Dịch vụ học tập điện tử liên quan đến việc cung cấp và nhu cầu năng lực tiềm năng cho dự án.

Ông Y. Ogurol – Đại học Bremen (UNIHB) phát biểu tại Hội thảo

Cuộc họp khởi động dự án MARE đã thu hút sự quan tâm của 11 đơn vị thành viên của dự án, bao gồm các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học đến từ trường đại học Bremen – Đức (UNIHB), trường đại học Catania – Ý (UNICT), trường đại học Khoa học đời sống Estonia- Estonia (EMU), Hội đồng nghiên cứu Quốc gia – Ý (CNR), trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (HCMUNRE), Trường đại học Hàng hải Việt Nam (VMU), Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng – Việt Nam (MCD), Đại học Kuala Lumpur, Malaysia (UniKL), Đại học Kỹ thuật Malaysia (UTM), Trường đại học kỹ thuật PETRONAS, Malaysia (UTP), trường Đại học Malaysia Terengganu (UMT).

Quang cảnh buổi họp khởi động dự án MARE

Sau phần phát biểu khai mạc, các đơn vị thành viên tham dự đã giới thiệu về đơn vị mình, các hoạt động họ tham gia vào dự án MARE.

Tiếp nối chương trình, ông Anton S. (EMU) đã trình bày tổng quan về dự án, mục tiêu và mục đích của dự án.

Ông Anton  S. (EMU) trình bày tổng quan về dự án MARE

Sau đó, ông Daniele L. R. (UNICT) và bà Nguyễn Thị Vân Hà (HCMUNRE) đã trình bày các hoạt động theo kế hoạch cho gói công việc 1. Cụ thể, bao gồm các mục sau: 1.1. Phát triển các điều khoản tham chiếu để phát triển và cập nhật chương trình giảng dạy và tài liệu khóa học; 1.2. Phát triển các điều khoản tham chiếu cho khung nghiên cứu MARE và nâng cao năng lực đào tạo tiến sĩ; 1.3. Phát triển các điều khoản tham chiếu cho các dịch vụ điện tử MARE; 1.4. Phát triển các các điều khoản tham chiếu cho các thỏa thuận hợp tác thực hành nghiên cứu MARE và kế hoạch quảng bá.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà trình bày tại cuộc họp khởi động dự án MARE

Tất cả các thành viên tham gia đã thảo luận về các hoạt động của các mục công việc trên và xác định các nhiệm vụ và dự kiến thời hạn thực hiện và hoàn thành. Các đơn vị đầu mối chính các mục công việc trên sẽ thu thập thông tin từ các đối tác và phát triển các điều khoản tham chiếu.

Các thành viên trong cuộc họp cũng thống nhất rằng, các điều khoản tham chiếu cho các mục công việc trên sẽ được trình bày và thảo luận cụ thể trong lần hội thảo khởi động tới. Dự kiến vào tháng 4 năm 2020 tại Hải Phòng.

Trước khi kết thúc cuộc họp ngày thứ nhất, ông Daniele nhấn mạnh, việc triển khai gói công việc 1 đòi hỏi sự tương tác chặt chẽ với các gói công việc tiếp theo, và cũng cần chú ý đến sự  hợp tác của tất cả các thành viên dự án, vì nó thể hiện nhu cầu và năng lực của các đơn vị thành viên trong các điều khoản tham chiếu, và tất cả các cam kết được đưa ra khi áp dụng cần được chuẩn bị và được đánh giá, được xác nhận bởi các đơn vị thành viên hoặc được điều chỉnh để phản ánh những phát triển mới nhất (cả hai đều phản ánh những thay đổi về nhu cầu hoặc năng lực, và những phát triển chính sách và khoa học mới xảy ra kể từ khi đệ trình dự án).

Ông Daniele L. R. (UNICT)  trình bày gói công việc 1 của dự án

Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2020, ông Kalev S. (EMU) và ông Adi M. (UTM) đã trình bày các hoạt động của gói công việc 2, liên quan đến chương trình giảng dạy MARE và nội dung học tập. Gói công việc 2 bao gồm các mục: 2.1 Sửa đổi các khóa học hiện tại và phát triển các khóa học BSc / MSc mới; 2.2 Phát triển khung nghiên cứu tiến sĩ; và 2.3 Các khóa học mùa hè và hội thảo  tập huấn cho giảng viên và nghiên cứu sinh.

Gói công việc 2 khá đơn giản và dễ hiểu về chất lượng và số lượng đầu ra. Tuy nhiên, nó cần sự tham gia và chia sẻ các công việc dự án giữa các đơn vị thành viên dự án nhiều nhất. Các mục công việc 2.1 và 2.2 sẽ tuân theo các điều khoản tham chiếu được xây dựng trong gói công việc 1.

Ông Kalev S. (EMU) trình bày kế hoạch  hoạt động của gói công việc 2

Trong cuộc họp, các thành viên tham dự cũng đã thống nhất ý kiến về thời gian tổ chức các khóa học mùa hè cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị thành viên.

Theo tinh thần đó, khóa học tại BANDAR SERI ISKANDAR (Malaysia) sẽ được chuyển sang tháng 2 / tháng 3 năm 2021. Ngày chính xác sẽ được ấn định vào tháng 4 năm 2020. Khóa học mùa hè ở Capo Granitola sẽ được chuyển sang tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2021, ngày chính xác sẽ được ấn định vào tháng 2 năm 2021.

Tiếp nối chương trình là phần trình bày của Ông Igor N. (UNIHB) về các hoạt động cho gói công việc 3. Gói công việc này bao gồm các mục: 3.1 Triển khai và phát triển eMARE; 3.2 Phát triển các mô-đun eLearning; 3.3 Phát triển các mô-đun eScience cho nghiên cứu sinh; và 3.4 Đào tạo chuyên sâu và tổ chức 3 hội thảo tập huấn giảng viên, kỹ thuật viên và quản trị viên.

Các công việc trong gói này sẽ được tiến hành cùng với hoạt động 1.3 Phát triển các điều khoản tham chiếu cho các dịch vụ điện tử MARE, Gói này đã tiến hành thu thập thông tin về các nền tảng và mô-đun hông tin về các nền tảng và mô-đun học trực tuyến được thiết kế trong PCU -Bộ phận Chăm sóc Tiến bộ.

Theo nhận định của ông Igor, tất cả các đơn vị thành viên đã có kinh nghiệm trong việc phát triển các mô-đun học trực tuyến và lưu trữ chúng trên nền tảng đã chọn của các trường đại học. Vì vậy, việc phát triển gói công việc này sẽ dựa trên thực tiễn hiện có và sẽ được tích hợp trong các nền tảng học tập của PCU. Mặt khác, chúng tôi sẽ liên kết chéo các tài nguyên được phát triển hiện có và phát triển mới eMare. Một số đơn vị thành viên đã sử dụng MOOCS có thể quan tâm đến các nội dung nhằm phát triển thêm cho eMARE.

Chuyển sang gói công việc 4, ông Anton S. đã trình bày các hoạt động phát triển quản trị và sắp xếp tổ chức. Gói công việc này bao gồm các mục: 4.1 Thiết lập nền tảng hợp tác ngành trong mỗi đối tác thành viên; 4.2 Phát triển các thỏa thuận về tín dụng và cách thức di chuyển, chia sẻ các cơ sở thí nghiệm, giám sát chung về thạc sĩ, tiến sĩ , và hợp tác nghiên cứu; 4.3 Ba hội thảo cho quản trị viên và các bên liên quan cùng các sự kiện khác.

Ông Anton nhấn mạnh, cần lưu ý đến hình thức và cấu trúc, tổ chức của các nền tảng hợp tác giữa các thành viên (SCP) sẽ khác nhau ở Malaysia và Việt Nam bởi do sự khác biệt về chế độ quản trị, cơ chế khuyến khích và nhu cầu năng lực ở hai nước. Tầm nhìn về SCPs cụ thể theo mỗi quốc gia sẽ được cung cấp trong các điều khoản tham chiếu được xây dựng trong gói công việc 1.

Tiếp nối chương trình, ông Igor (UniHB), trình bày nội dung kiểm soát và giám sát chất lượng dự án. Ông đã trình bày ma trận kiểm soát chất lượng (QCM) – là công cụ trực tuyến. Đây là một phần của nền tảng quản lý dự án. Các công cụ và hoạt động chính phải được kiểm soát và giám sát chất lượng theo ma trận đã trình bày. QCM xác định tất cả các hoạt động của dự án và các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm tương ứng. Các chỉ số dự án được mô tả trong LFM sẽ được sử dụng để đo lường tiến độ dự án theo cách định lượng. Tất cả kết quả được tạo ra bởi các đơn vị thành viên sẽ được tải lên QCM. Điều này giúp điều phối viên và nhóm chỉ đạo (gói công việc 7) giám sát các hoạt động và quản lý các kết quả ở dạng có thể nhìn thấy. Ông Igor cũng đã trình bày kế hoạch dự thảo đảm bảo chất lượng, tiêu chí và chỉ tiêu chất lượng cho đảm bảo chất lượng (QA).

Ông Igor  trình bày hoạt động gói công việc 3

Xuất phát từ yêu cầu đó, nhóm đảm bảo chất lượng đã được thành lập như sau: Ông Pietro Scandura, Đại học Catania (UNICT), Ông Anton Shkaruba, Đại học Khoa học Đời sống Estonia (EMU), Ông Vincenzo Maccarrone, Viện Tác động Nhân loại và tính bền vững trong Môi trường biển (CNR), Bà Lê Thị Kim Thoa, Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE), Ông Khairul Anuar Mat Saad, Đại học Kuala Lumpur (UNIKL), Ông Igor Novopashenny, Đại học Bremen (UNIHB).

Nhằm để phổ biến và khai thác dự án MARE, Ông Daniele La Rosa (UNICT) đã trình bày các sản phẩm chính cung cấp cho gói công việc 6. Gói này bao gồm: 6.1 Phát triển và bảo trì cổng thông tin MARE www, tài khoản truyền thông xã hội và kế hoạch quảng bá; 6.2 Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết MARE; 6.3 Tổ chức hội nghị học viện kinh doanh MARE; 6.4 kích hoạt các hoạt động hợp tác nền tảng giữa các đơn vị thành viên; 6.5 Thực hiện chương trình giảng dạy MARE và đào tạo nghiên cứu.

Các trường đại học ở các nước thành viên phải tổ chức hội thảo thông tin để thông báo cho nhân viên và sinh viên đại học, cũng như các bên liên quan về dự án, mục đích và mục tiêu của nó. Hình thức báo cáo về các sự kiện này đã được thảo luận và chấp nhận. Các đơn vị thành viên phải cung cấp các báo cáo theo các mẫu ngày 14/07/2020.

Trang web của dự án sẽ được thiết lập vào tháng 3 năm 2020 (http://www.mare-project.net); tất cả đơn vị thành viên cam kết cập nhật nội dung và sẽ nhận được thông tin đăng nhập để thực hiện cập nhật. Facebook MARE sẽ được thành lập vào tháng 2 năm 2020 bởi UTP.

Các đơn vị thành viên cũng đã thảo luận về các kênh thông tin về hoạt động của dự án cho các bên liên quan.

Tiếp theo chương trình, ông Yildiray Oguro và ông Igor Novopashenny (UniHB) đã trình bày hình thức quản lý và báo cáo dự án. Ông Yilidiary đề nghị các đơn vị thành viên làm quen với nền tảng quản lý dự án (PMP) http://sakai12.escience.uni-bremen.de:8080/portal/site/mare và các công cụ có thể được sử dụng trong đó (Kế hoạch làm việc, Lịch biểu, Tài nguyên, Thông báo, v.v.). Tất cả thông tin có sẵn (hướng dẫn, danh sách tài liệu hỗ trợ, mẫu báo cáo, v.v.) đều có sẵn trong nền tảng và tất cả các đơn vị thành viên có thể được sử dụng. Các đơn vị thành viên được thông báo các vấn đề liên quan đến báo cáo và các mẫu có thể được tải xuống từ PMP.

Sau phần trình bày này, các đơn vị thành viên đã đồng ý thành lập nhóm chỉ đạo giám sát, bao gồm đại diện các cá nhân của các đơn vị thủ lĩnh các gói công việc. Cụ thể bao gồm các thành viên sau: ông Daniele La Rosa, Đại học Catania (UNICT), Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUNRE), Ông Trần Thế Nam, Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU), Ông Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ (CTU), Ông irul Anuar Mat Saad, Đại học Kuala Lumpur (UNIKL), Ông Adi Maimun Bin Abdul Malik, Đại học Malaysia Malaysia (UTM), Ông Shaharin Anwar Sulaiman, Đại học Teknologi PETRONAS (UTP), Ông Mohd Fadzil Akhir, Viện Hải dương học và Môi trường, Đại học Malaysia Terengganu (UMT), Ông Anton Shkaruba, Đại học Khoa học Đời sống Estonia (EMU), Ông Igor Novopashenny, Đại học Bremen (UNIHB), Ông Yildiray Ogurol, Đại học Bremen (UNIHB).

Nhóm chỉ đạo giám sát các vấn đề chiến lược của dự án và đảm bảo tối đa hóa lợi ích của dự án bằng cách phối hợp các hoạt động chính của dự án và xem xét tiến độ và kiểm soát chất lượng kết quả. Nhóm chỉ đạo sẽ có các cuộc họp trực tuyến thường xuyên.

Tiếp nối chương trình, ông Igor Novopashenny (UNIHB) đã trình bày về các vấn đề tài chính. Ông đề cập đến các thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị thành viên dự án đã được ký kết và chuyển cho các Điều phối viên của các đơn vị thành viên. Khoản thanh toán đầu tiên cho các đơn vị thành viên sẽ được thực hiện trong tuần tới. Đối với đơn vị thành viên chưa chuyển bản thỏa thuận hợp tác và các tài liệu cần thiết, việc thanh toán sẽ được thực hiện sau khi điều phối viên dự án nhận được đầy đủ.

Các đơn vị thành viên phải làm báo định kỳ 6 tháng/lần kèm các tài liệu chứng minh tài chính trong bản báo cáo.

Các đơn vị thành viên cũng đã được thông báo về các quy tắc để thực hiện cấp và sử dụng các khoản tài trợ theo bản hướng dẫn tài trợ.

Tất cả các hướng dẫn và biểu mẫu cho báo cáo được tải lên PMP. Các mẫu báo cáo đặc biệt sẽ được điều phối viên gửi đến tất cả các đối tác vào cuối tháng 5 năm 2020.

Trước khi khép lại chương trình họp khởi động dự án MARE, điều phối viên dự án đã điểm lại các nội dung chính và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới như sau:

STT

Mô tả nội dung công việc

Hạn hoàn thành

Đơn vị chịu trách nhiệm

1 1.1 Phát triển dự thảo điều khoản tham chiếu để phát triển và cập nhật chương trình đào tạo và tài liệu khóa học 15.04.20 UNICT
2 1.2. Dự thảo phát triển điều khoản tham chiếu cho khung nghiên cứu MARE và nâng cao năng lực cho nghiên cứu sinh tiến sĩ 15.04.20 UNICT
3 1.3. Phát triển dự thảo điều khoản tham chiếu cho các dịch vụ điện tử MARE 15.04.20 UNICT, UNIHB
4 1.4. Phát triển dự thảo điều khoản tham chiếu cho các thỏa thuận hợp tác thực hành nghiên cứu MARE và kế hoạch quảng bá 15.04.20 UNICT, EMU
5 Cài đặt WWW.mare-project.net 15.03.20 UNIHB
6 Cài đặt nhóm Facebook MARE 15.03.20 UTP
  • Hội thảo khởi động giữa các đơn vị thành viên 2 quốc gia Malaysia và Việt Nam được tiến hành tại Hải Phòng (Việt Nam) vào ngày 20-21 tháng 4 năm 2020.
  • Hội thảo tại chỗ cho các đơn vị thành viên Malaysia diễn ra tại Johor Bahru (Malaysia) vào ngày 15-16 tháng 6 năm 2020.
  • Hội thảo tại chỗ cho các đơn vị thành viên tại Việt Nam diễn ra tại Nha Trang (Việt Nam) vào ngày 18-19 tháng 6 năm 2020.
  • Khóa học mùa Đông diễn ra tại BANDAR SERI ISKANDAR (Malaysia) dự kiến vào tháng 2 / tháng 3 năm 2021. Ngày chính xác sẽ được thiết lập vào tháng 4 năm 2020.
  • Khóa tập huấn CNTT tại Tartu (Estonia) dự kiến vào tháng 2 năm 2021. Ngày chính xác sẽ được xác định.
 • Khóa học mùa Hè tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2021 tại Catania, Capo Granitola (Ý). Ngày chính xác sẽ được xác định vào tháng 2 năm 2021.

Bước sang ngày làm việc thứ ba của chương trình, buổi sáng các thành viên dự án lên lịch hẹn tư vấn với điều phối viên dự án MARE. Song song với hoạt động này, các thành viên còn lại nghe báo cáo trình bày về các phương tiện thiết lập elearning.

Vào buổi chiều cùng ngày, các thành viên dự án tham quan các đơn vị dịch vụ E-Learning của trường Đại học Bremen.

Chương trình họp khởi động dự án MARE đã kết thúc vào lúc 17:00 ngày 20 tháng 2 năm 2020 với kết quả bước đầu thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với các thành viên tham dự.

Tất cả thành viên tham dự chương trình khởi động dự án MARE chụp hình lưu niệm trước khuôn viên Trung tâm đa phương tiện và giáo dục sau đại học (ZMML), Đại học Bremen.

Sau ba ngày họp bàn kế hoạch khởi động dự án MARE, tất cả các thành viên đã có với nhau buổi tối thật vui, dạo quanh con đường cổ trong thành phố Bremen.

Các thành viên cùng tham gia quản trò trên cung đường cổ thành phố Bremen

Đặc biệt, màn ảo thuật thật ấn tượng do một thành viên của đại học Bremen trình diễn đã làm cho không khí giao lưu càng thêm ấm áp và thân tình.

Màn ảo thuật gia ấn tượng của một giảng viên nước chủ nhà

Cùng với tiếng cười, nâng ly chúc sức khỏe, chúc dự án thành công tốt đẹp và hẹn gặp lại tại Hải Phòng vào tháng 4 năm 2020.