Khảo sát ý kiến người học môn Cơ lưu chất

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, chúng tôi rất mong nhận được thông tin phản hồi của các bạn về môn học Cơ lưu chất.
Những ý kiến phản hồi của các bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện những mặt còn tồn tại và sẽ đáp ứng tốt hơn trong thời gian tới.
Trân trọng,

Thông tin khảo sát người học

 

Thông tin người học

 
 
 

Xác thực bạn không phải là người máy