Lễ bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 Khóa 1, lớp 05 ĐH_QLBĐ

 Ngày 14/1/2021 Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo tổ chức lễ bảo vệ Đồ Án tốt nghiệp đợt 2 năm 2020, Khóa 01.

Hội đồng do GS. TS Nguyễn Kỳ Phùng làm chủ tịch Hội đồng.
TS. Đinh Ngọc Huy, Ủy viên Thư ký.
TS. Lê Thị Kim Thoa, Ủy viên.
ThS. Nguyễn Văn Tín, Ủy viên.
PGS. TS. Đào Nguyên Khôi, Ủy viên Phản biện
TS. Nguyễn Thị Thụy Hằng, Ủy viên Phản biện
TS. Báo Văn Tuy, Ủy viên Phản biện

Danh sách sinh viên bảo vệ Tốt nghiệp gồm

  1. Phan Thanh Hằng với đề tài “Đánh giá diễn biến Xâm nhập mặn tại Bến Tre 2015-2019”.
  2. Trương Thị Thúy Hiền với đề tài “Quan sát hấp thụ khí CO2 của RNM Cần Giờ bằng phương pháp Eddy Covariance”
  3. Trần Duy Thức đề tài ” Ứng dụng viễn thám và GIS giám sat biến động diện tích RNM khu vực Cần Giờ”.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lệ bảo vệ

GS.TS Nguyễn Kỳ Phung chủ trị buổi lễ bảo vệ

Sinh viên Trương Thị Thúy Hiền báo cáo đề tài “Quan sát hấp thụ khí CO2 của RNM Cần Giờ bằng phương pháp Eddy Covariance”

Sinh viên Phan Thanh Hằng đề tài “Đánh giá diễn biến Xâm nhập mặn tại Bến Tre 2015-2019

Sinh viên Trần Duy Thức báo cáo đề tài ” Ứng dụng viễn thám và GIS giám sat biến động diện tích RNM khu vực Cần Giờ”.

Các em Sinh viên chụp hình lưu niệm cùng các thầy cô tham gia buổi bảo vệ.